SEO Çalışmasının firma ve kişisel site sahiplerine en az 45 faydası bulunduğunu önceki yazılarımızda belirtmiş ve hepsini tek tek saymıştık. Bu yazımızda ise özellikle ihracat yapmak isteyen, yada ihracat rakamlarını artırmayı düşünen firmalar için konuyu daha da detaylandırmak istiyoruz. SEO ile ihracat artırmak mümkün mü?, SEO hizmeti ile satışlar nasıl artırılır, pazar nasıl bulunur? bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Günümüzde birçok işletme ürün ya da hizmet tanıtımlarında internetten yararlanmaktadırlar. Aynı şekilde birçok tüketici ürün veya hizmet arzını internet ortamından faydalanarak ulaşmaktadır. Web sitesi bu anlamada en doğru araçlardan biridir. Özellikle uluslararası pazarda yer almak isteyen işletmeler web sitesi ile doğru çalışmalar yaparak, pazarlama faaliyetleri esnasında web sitesinden yararlanabilirler. Yalnız bir işletmenin web sitesine sahip olması yeterli değil, bu konuda amacına uygun bir site yapması gerekmektedir ki etkin kullanabilsin.

Web sitesi pazarlamada öncelikle yeni pazarlara ve dünyaya açılmak, işletmenin ismini dünyaya duyurmak, gelir elde etmede yeni bir rekabet aracı kullanmak, satışı geliştirmek ve farklı satış yöntemlerinden yararlanmak, müşterilere daha kolay ve çabuk ulaşabilmek, yeni müşteri kazanmada iletişimin gücünü kullanmak gibi ihracata hizmet edecek amaçları barındırmaktadır.

İşletmelerin sanal dünya da iş yapmaları için bir web sitesinin olması mecburidir. Sanal dünyada ki işletmenin görüntüsünü yansıtacak web sitesi küçümsenmemelidir. İnternetin ticarete girdiği 1990’lı yıllarda, işletmelerin web siteleri daha ziyade tanıtım amaçlı idi ve siteler statik bir yapıda olup, firma ile ürünü tanıtan bir broşür gibi kullanılmaktaydı. İşletmelerin durağan görünümüne sahip web siteleri zaman içerisinde değişti çünkü dijital
müşterilerin istek ve beklentileri de değişiyordu. Gelişen teknoloji, yazılım, donanım ve programa dilleri ile birlikte kullanıcıyla birebir etkileşebilen bir yapıya dönüştü. Bu değişim sitenin tasarım, içerik ve gezinti özelliklerine de yansıdı. Öylesine etkileşimli uygulama seçenekleri sunuldu ki ürün ve hizmetler sadece çeşitlerine veya fiyatlarına
göre değil, daha farklı kriterlere göre de filtrelenerek arama olanakları sağladı. Mesela çiçek siparişi verebilen bir sitede, çiçeğin kime ve hangi amaç ile gideceğini soran etkileşimli uygulamalar başladı.

Böylesine değişik evlerden geçmiş, şekillendirilmiş ve yeni boyutlara ulaşmış dinamik bir web sitesi ile artık müşteri bulmak ya da müşteriyi çekmek adına kullanmak mümkündür. Web sitesini yalnız tanıtım amaçlı değil bir satış, pazarlama faaliyeti olarak da görmek mümkündür. Bu amaç ile, özellikle ihracat yapan ya da düşünen firmaların
etkili bir web sitesi olması gerekmektedir.

Başlangıç aşamasında potansiyel alıcıyı kendine çekmeyi hedefleyen firma sonradan müşteri memnuniyeti sağlayarak müşterisini elinde tutmalıdır. Belirlenen hedef pazar için, hedef pazarın dilinde hazırlanacak bir site ve hedefler içinde bir zaman dilimi belirlenmelidir. Örneğin 1 yıl içinde 50 yeni müşteri bulmak, mevcut müşteriye daha çok satış yapmak gibi.

İşletmeler web sitesindeki amaçlarını ve hedeflerini belirlerken; spesifik, ölçülebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı çerçevesindeki kıstaslar ile oluşturmalıdırlar. Mesela web sitesi aracılığı bir yılda yirmi müşteri bulunacak. Siteye gelen ziyaretçiler, reklamlardan siteye yapılan tıklanma ölçülebilir olacak. Zorlayıcı ancak gerçekleşebilir amaçlar olacak gibi.  ‘İnternet üzerinden ihracat faaliyetlerinin başlangıç noktası ihracat amaçlı bir web sitesine sahip
olmakla başlamaktadır. İhracat amacına yönelik olarak faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini internet ortamından bütün müşterilerine tanıtma imkânına web sitesi oluşturma yoluyla ulaşmaktadırlar.’

İhracat yolu ile uluslararası pazarı hedefleyen firmalar etkili ve zengin içerikli bir web sitesi ile başaracakları çok şey vardır;

• ‘Firmaların değerlerini, becerilerini ve bilgisini yansıtacak rekabetçi pozisyonu güçlendirmek,
• Hedef müşterilerin marka, ürün ve hizmetleri bulma şansını artırmak,
• Karar verici ve etkileyicileri satın alma sürecinde kendine çekmek,
• Hedef müşterilerin, özel tasarlanmış içerikle harekete geçmesini sağlamak,
• Doğrudan veya zengin içerik paylaşım araçlarıyla firma içi bilgiyi dış dünyaya iletmek,
• Satışçıları destekleyerek, potansiyel taleplerin satışa dönüşmesine yardım etmek.’

Etkili bir web sitesi için, dünyanın en iyi web sitelerinin ortak özelliklerine bakacak olursak;

• Nitelikli İçerik
• Sitede Rahat Dolaşım
• Bilginin iletilme Şekli (ifade ve yazım kuralları)
• Kolay Erişim/Yükleme
• Etkili Ana Sayfa
• Sürekli Güncelleme

Etkin bir web sitesinin oluşumu siteye ziyaretçi çekmesi dolayısıyla da olası müşteriyi çekme bakımından oldukça hassas bir konudur. Etkin bir web sitesinin, etkin web içeriğiile de donanımlı olması gerekir. Etkin içerik yazılımı hangi sektörde olursak olalım, hedef kitlesini iyi tanımaktan geçer ve içerik hedef kitleye göre biçilmiş olursa o kadar etkili olur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalar;

• Dikkat çekici: Web kullanıcılarının sabırsız olduğunu göz önünde bulundurarak, anlaşılır, özlü ve hedefe odaklı metinler seçmek.
• Taranmaya uygun oluşu: Uzun ve kesintisiz metin parçalarından kaçınmak gerek.
• Özgün olmalı: Arama motorlarında da öne çıkmak için ve kullanıcılıları da katılıma teşvik amacıyla eşsiz ve özgün bir içerik hazırlanmalı.
• Ters piramit yöntemi: Web de iyi iş gören bu yöntem ile, hikâyenin en önemli yerinin önce verilmesi ve destekleyici detayların önemliden önemsize göre sıralanması amaçlanır. Burada amaç, kullanıcı okumayı bıraksa bile, önemli
detaya sahip olabilir.
• Tutarlı olmalı: Basit ve kolay bir yazılım üslubu kullanıp bunu sitenin her yerinde devam ettirmeli.
• Okuyuculara yakın olma: Sohbet eder gibi ve bunu kalabalık bir kitleye değil de tek bir kişiye yapıyormuş gibi metin hazırlanmalı.

Site içerisinde sunulacak etkin içerik ile işletmeler bir nevi kimlik ve imajlarını da sunar. Özellikle B2B pazarında, web sitesinde sunulan bilgiler profesyonelliği ve güvenirliliği kanıtlamada önem kazanır. İşletmelerin web siteleri internet ortamında ki bilgi elçisidir.

Büyük firma ve ithalatçılar, özellikle sanayi ürünlerinin alımında internet üzerinde araştırma yapmaktadır. İnternette sınırlar olmadığından tüm dünyadan işletmeler hatta gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeler de ürünlerini, firmalarını, teknik özelliklerini ve daha birçok tanıtımlarını kendilerine ait internet sitesinden yapmaktadırlar.

Dünyada internet kullanıcı sayısı 1,5 milyarı geçmiş ve hem birey hem de firmalar iletişim, bilgilenme gibi birçok amaç için interneti kullanmaktadır. İşletmeler, web sitesi kurmak ile haftada yedi gün yirmi dört saat müşteri beklemek anlamında kepenklerini açık tutmuş oluyorlar. İhracatta önemli olan nokta, ilgili dillerde yurt dışına tanıtım yapılacak web sitesinin yapımı, doğru ve ikna edici içerik ile hazırlanmasıdır. Ayrıca alıcı/ satıcı bulmak
amacıyla kurulmuş B2B e-ticaret sitelerinin de önemi artmaktadır. Bunlara üye olmak yeni müşteri kapıları açacaktır.

İşletmeler web sitesinden neler beklediği açıkça belirlemeli ve bu amaç doğrultusunda sitesini her yıl yenilemeli, gözden geçirmeli, teknolojide ve internet dünyasında yaşanan son yenilikleri revize etmelidir. Amacını açıkça ve detaylı bir şekilde belirtmeyen işletmeler web sitesini etkin kullanamaz. Bir web sitesinin amacı, genel olarak
pazarlamanın dört amacından kaynaklanır. Şöyle ki; İlk olarak mevcut müşterilere daha çok ve sıklık ile satış yapmak gelir. İkinci olarak, rakip müşterileri çekmek, mevcut müşterileri rakiplere kaydırmamak. Daha sonra, henüz ürünü kullanmayan ancak alım yapmaya başlayınca kendi müşterisi yapmak ve en sonda, karlılığı sağlamak gelir.

‘Genel olarak firmaların pazarlamanın dört ana amacının hepsini, farkında olarak ya da olmayarak web sitesi üzerinden gerçekleştirmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. İhracatı düşünen firmalarımız sitelerini ihracatın gerektireceği bilgi ve görevlere göre düzenlemelidir.

İhracatta web sitesinden faydalanarak müşteri çekmek isteyen şirketler dil konusunda da dikkatli olmaları gerekir. İşletmeler ihracat için en azından bir yabancı dilde hizmet sunmaları gerekir. İngilizce genel olarak tüm dünyanın kabul gördüğü bir dil olması sebebi ile başlangıçta bu dil tercih edilebilir. Ancak hedef ülke pazarının kullandığı ana
dili seçmek daha etkili bir yöntem olacaktır.

Uluslararası bir kitleye hitap edilip İngilizce de tercih edilecekse bile, dilin konuşma diline yakın olması tercih edilmelidir ki sıkıcı olup ziyaretçileri olumsuz etkilemesin. Eğer basit bir dil kullanılmaz ise anadili İngilizce olmayanlara sıkıcı gelebilir. Bunun dışında, işletmeler hedef aldıkları ülke veya ülkeler için web sitesini araç olarak
kullanacak ise o ülkenin dilini kullanmaları büyük bir artı sağlayacaktır.

Web sitesinde ki önemli süreçlerden biri de siteye verilecek isimdir çünkü web sitesinin ismi aynı zamanda firmanın sanal dünyada ki markası olacaktır. Alan adı (domain adı), bir sitenin internet üzerinde ki erişilen adresidir. Markalaşmış firmaların web adreslerini bilmek çok zor değildir ancak yeni girişimcilerin iş modeline uygun isim seçmeleri gerekmektedir.

‘İnternet alan adları (domain names), uluslar arası platformda genel üst alan adı (gTLD : generic Top Level Domain) olarak adlandırılan .com, .org, .net, .edu, .biz, .info şeklindeki alan adları ile ülke kodlu üst alan adı (ccTLD : Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO – 3166 standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk, .us, .de, .tr, vb.) oluşan adlandırma sistemine tabidir. Adlandırma sistemini dünya çapında organize eden kuruluş 1998 yılında faaliyetine başlayan ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) isimli kuruluştur.’
İhracat için kullanılacak internet sitesinde alan adı önemli bir yeri kaplar ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Genel olarak ulusal ya da uluslar arası pazarda kullanılacak alan adının akılda kalıcı, kısa ve dikkat çekici gibi ortak noktalar önem teşkil eder.

Eğer yerel bir kitleye hitap edilecek ise, o ülkeye özel bir alan adı uzantısı kullanmak verimli olur. Alan adı uzantısı alan adından sonra gelen noktadan sonra ki kısımdır. Eğer yerel bir pazarda iş yapılacak ise, yaygın olan .com, .net, .org, gibi uzantılar yerine yerel versiyonları kullanmak daha fayda getirecektir. Örneğin İngiltere için co.uk alan adı
uzantısı kullanmak. Ancak yerel değil de uluslararası bir kitleye hitap edilecek ise o zaman da en yaygın ve popüler bir uzantı olan com’u tercih etmekte yarar vardır. Ticari internet sitelerinde alan adlarının tükenmesi üzerine yeni alan adları türetilmiştir. Yeni alan adları, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
tarafından onaylanmış ve buna göre de yeni onaylanan alan adları doğmuştur.

İş dünyası için ‘biz’, genel kullanım için ‘info’, bireysel kullanım için ‘name’, müzeler için “museum”, kooperatifler için “coop”, havacılık için “aero” şeklinde belirlenmiştir. Son olarak web sitesi yardımı ile müşteri çekmek isteyen işletmeler, web sitesinde ki ana sayfasına da önem göstermeleri gerektiğini söyleyebiliriz. B2B pazarında ki olası
müşteriler, işletme ile temas öncesinde mutlaka web sayfasını ziyaret etmek ve böylece bir kanaat sahibi olmak ister. Siteye ziyaretçi olarak gelen bir kişi eğer ilk sekiz saniye de dikkat çekici bir şey bulmaz ise devam etmeyecektir. Bu bağlamda ana sayfa da potansiyel müşterileri ikna edici deneyim, kalite, üretim yöntemleri ve sadece işletmeye
ait bir özellik gibi bilgileri kullanmakta fayda sağlayacaktır. Ayrıca, ana sayfanın başına yazılacak bir slogan cümlesi örneğin; ‘we are the world’s only certifed organic shrimp farm’ veya yerelliği vurgulanacak bir ifade örneğin; special and organic production from clean mountains’ dikkat çekici ve sitede kalıcı olmalarına destek sağlar.

Web Sitesinin İşletmeler Acısından Faydası

Birçok firma, rakiplerin, tedarikçilerin ve müşterilerin internet üzerinde ki faaliyetlerinden de etkilenerek web sitesi kurmaya karar vermektedirler. Web sitesinin en temel kullanımı ‘Brochure Ware’ olarak adlandırılır. Web sitesi sayesinde, alıcılar ürün bilgisi elde ederler, firma ve çalışanlara ilişkin çeşitli bilgilere de ulaşabilirler. İnternet sayesinde işler daha kolay ve randımanlı yürütülmesi bakımından büyük avantaj sağlar. Haftanın 7 günü ve günde 24 saat çalışan bir web sitesi sayesinde, şirket ve ürünleri hakkında çok fazla bilgi sergilenebilir ve satış yapılabilir. Ürünler için çok geniş coğrafi alanda destek verilebilir nternetin işletmelere sunmuş olduğu getirileri incelediğimizde en çok fayda sağlayan araçlardan birinin web siteleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu getirileri hem ulusal hem de
uluslararası pazar acısından değerlendirmek mümkündür. Çünkü bir web sitesinin kullanımı tüm dünyada ki kullanıcılara açıktır, bunun için sanal bir limit yoktur. İşletmeler web siteleri sayesinde rakiplerini takip ederek rakip ürün ve hizmet bilgisi elde edebileceği gibi rakiplerin şimdiki ve gelecekteki stratejileri hakkında genel bilgiler de
edinebilirler. Ayrıca birçok B2B firması web sitelerini, marka oluşturmak, imaj geliştirmek ve bağlılık sağlamada kullanmaktadır. Web sitesinin sağladığı faydalarda süre sorunu da yoktur. İşletmeler 24 saat boyunca müşterilerine hizmet sunmaktadır. İşletmelere birçok konuda fayda sağlayan web sitesinin yapımı da uygundur ve pek çok
alanda maliyet tasarrufu sağlar. Örneğin reklamlar daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir.

Günümüzde her firmanın kendi kalitesini yansıtan bir web sitesine ihtiyacı vardır. Burada dikkat edilmesi gereken müşterilerin teknik ve görsellikten ziyade müşteriye sunacağı bilgidir. Müşteriler gösteri değil, bilgi ister ve hızlı yüklenebilen, temiz bir başlangıç ekranı, ekranlar arası kolay geçiş, anlaşılır bilgi, kolay sipariş verme, araya reklam
girmemesini bekler.

Geleneksel satış yada hizmet ile meşgul olan yada olmayan bir ileri teknoloji sektörü, herhangi bir girişimci için iyi hazırlanmış bir web sitesi ile ürün veya hizmet sunumunda daha anlamlı bir yol sergileyecek ve maliyetlerini de düşürme fırsatı yakalayacaktır. Farklı yerlere ulaşmanın büyük bir maliyet oluşturduğu küçük ve orta boy işletmeler için iletişim teknolojilerini kullanmak bu maliyetli piyasalara girmeyi kolaylaştıracaktır. Böylece ürün ve hizmetlerini web temelli pazarlama ile bu ileri teknoloji piyasalarına sunma fırsatı yakalayacaklardır.

2017 yılı itibari ile, Türkiye’de web sayfasına sahip girişimlerin oranı %72,9 olarak rapor edilmiştir. Bu oran bir önceki yıl %66 olarak hesaplanmıştır. Web sayfası sahiplik oranı %87 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %82,1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %70,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti. Bu sonuçlara göre 250 veya üzerinde çalışanı olan firmaların daha yüksek oranda, web sitelerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Web Sitesinin Tanıtımı

Günümüzde web sitesinin ihracat acısından getirilerine ve işletmeler acısından faydalarına değindikten sonra web sitesinin tanıtımı nasıl olacaktır sorusu akıllara gelmektedir. Etkili bir web sitesine sahip bir işletme, faydalarından da yararlanması için sitesinin trafiğini artırmalıdır ki site kurum amaçlarına ulaşabilsin. Web sitesine giriş için
herhangi bir sanal limit yoktur ancak işletmenin ziyaretçi çekmesi için bazı taktikler uygulaması gerekir.
‘Bir web sitesine dünyadan pek çok ziyaretçi çekmek mümkündür.’İşletmelerin amaçları doğrultusunda hazırlanan etkili web sitesi, hedef pazardaki müşterilerini uyarıcı ve duyurucu nitelikte çalışmalar ile dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçi çekip, potansiyel alıcı yapabilir.

Özellikle ihracat amaçlı kurulan web sitesinin tanıtımı ve alıcılara işletmelerin online varlıklarından haberdar etmeleri için yapılması gerekli öncelikler şunlardır;

• Arama motorlarını etkili kullanmak. Bunun için arama motorlarında yapılan doğal arama sonuçlarında öne çıkmak ve arama motorları pazarlaması yaparak görünmeyi sağlamak. (pay per click-tıklama başına ve pay per action-hareket başına reklam yöntemleri)
• Klasik Pazar ile iletişim araçlarında duyuru yapmak
• Potansiyel müşterilere e-mail ve posta ile bilgilendirmek
• İş rehberlerine kayıt yaptırmak
• Ücretli veya ücretsiz b2b sitelerine üye olmak
• Online reklam yapmak
• E-bülten ve e-dergi hazırlamak

Web Sitesinin Ölçümü (SEO Çalışmasının Başarı Kriterleri)

Potansiyel müşterilere ulaşmak için kurulan etkili bir web sitesinin amacına uygun kurulumu ve uygulanması demek çalışmaların bittiği anlamına gelmez. İhracatta web sitesinden yararlanacak işletme, web sitesinin başarısını ölçmesi gerekmektedir. Ölçülmeyen şey yönetilemez. İşletmeler web yatırımda ki başarıyı ölçmek için, ekip olarak belirli kriterler arasında maksimum beş adet seçim yapmalı ve başarı oranlarını belirlemelidir. Seçimi yapılacak kriterler şunlardır:

• ‘Ziyaretler (Visits)
• Ziyaretçiler (Visitors)
• Sayfa İzleme (Pageview)
• Tekli Ziyaretçi (Unique Visitor)
• Toplam Ziyaretçi Sayısı (Total Visitors)
• Tıklanma Oranı (Clickthrough Rate – CTR)
• Tıklanma Başına Maliyet (Cost Per Click)
• Müşteri Edinme Maliyeti (Cost per Customer Acquired)
• Terk Etme Oranı (Abandonment Rate)
• Ziyaret Süresi ( Length of Page Visit/Lenght of User Views)
• Trafik Kaynakları (Traffic Sources)
• Geri Dönüş Oranı (Bounce Rate)
• Arama motorlarındaki sıralama (ranking)
• Online satış rakamlar
• Firmanıza gelen talep sayısı’

Dijital ortamın, geleneksel ortamdan ayıran en önemli özelliği, dijital mecraların objektif, güvenilir ve çoğu zaman eş zamanlı ölçümlemeye olanak tanımasıdır. Günümüzde, müşteri hareketlerini takip etme ve ölçmede yardımcı olacak ücretsiz bir servis aracı mevcuttur. Google Analytics, bugün dünyada en çok tercih edilen, ücretsiz web sitesi
ölçümleyen ve en çok tercih edilen bir servistir. İşletmeler, Google Analytics sayesinde web sitelerini ölçebilir ve bu sayede ziyaretçi sayısını, sayfa gösterimini, ortalama sayfa görüntüleme sayısını, sitede geçirilen süreyi, yeni ziyaretçi sayısını, siteden hemen çıkma oranlarını, ziyaretçilerin sitenize hangi kanaldan geldiğini (adwords, seo, sosyal medya), siteniz üzerinden gerçekleşen dönüşümler (satış form doldurma vb.) gibi bilgilere ulaşabilirler.

İşletmeler web sitesinin ölçümü sonrasında, elde edecekleri niceliksel veriler ile daha sağlıklı yorum yapabilir ve gerekiyorsa sonuca göre iyileştirmeler yapabilirler. Bu özellikle ihracat acısından önemli bir durumdur çünkü işletme web sitesi ölçümü sayesinde çıkan veriler sonucun da web sitesinde ki çalışmalarını geliştirebilir. Örneğin web sitesine hangi bölgeden müşteri geliyor bilgisi ihracat acısından önemli bir istihbarattır.

‘Sitemizi ziyaret edenlerin özellikleri, geldikleri bölgeler, kullanım alışkanlıkları gibi bilgiler siteyi geliştirmek, potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapmak ve reklam programlarını düzenlemek için önem taşımaktadır.

E- Posta ile Pazarlama

‘E-posta, müşterilere hizmet etmedeki en kolay ve rahat uygulamalardan biridir.’ ‘E-posta pazarlamacılığı pazarlama zekasıyla yaratıcı metnin bir bileşimidir. En basit haliyle bir müşteri listesine gönderilen, bir satış metni ve ‘eylem çağrısı’ içeren bir e-postadır.’ Günümüzde daha çok iletişim amaçlı kullanılan e-mail, beraberinde işletmeler için bir pazarlama aracıdır. Müşteri ile iletişim kurmada kullanılan, e- mail diğer bir dille e-posta, pazarlamada ve marka tanıtımında da kullanılan ve ucuz, kullanımı kolay, masrafı olmayan pazarlama araçlarından birisidir.

Başlangıçta yalnız düz metin göndermek için geliştirilen e-posta, 1995 yılından sonra gelişen teknikler ile; resim, ses, video, html dokümanları, gibi çoklu ortam uygulamalarını da iletilmesini mümkün kıldı İşletmeler geliştirilen bu teknoloji sayesinde, e- posta ile yurt dışı pazarlamasına destek verebilir. Örneğin, e-posta da dosya ekleme ile ürünlerin resimlerini yurt dışı müşterilerine gönderebilir veya yine pazarlama ve tanıtım amaçlı üretimin videosunu
çekip, yurt dışı müşterisine gönderebilir. Bu yolla işletme eskiye oranla daha hızlı bir pazarlama tekniği kullanmış olacaktır.

İşletmeler tanıtım ve yeni müşterilere ulaşmak için e-posta listesi hazırlayabilirler. Hazırlanacak liste ile olası ihracat müşterilerini; işletme varlığından haberdar edebilir, firmanın veya ürünün tanıtımını yapabilir, satış içerikli çeşitli bilgilendirme mailleri atabilir. Üstelik bu pazarlama faaliyetini e-posta sayesinde hem hızlı hem maliyetsiz hem
de kolaylık ile yapabilir. E-mail listesi için birkaç yöntem mevcuttur. İlki, hedef kitleye göre e-mail listesi satın almak ve bunun için hazırlanmış pazarlanma sitelerinden yararlanmak. İkinci yöntem, işletmelerin kendi listelerini toplamaları. Bunun içinde, işletmeler arama motorlarını gezip, hedef kitleye ait siteleri ziyaret ederek gerekli e-posta adreslerini toplayabilirler. E-mail listesi oluşturmada ki bir diğer yöntem, siteye gelen ziyaretçileri üye yaparak
onların e-maillerini toplayıp liste oluşturmaktır. Ancak ziyaretçilerin üye olması için ortada geçerli bir nedenin olması gerekmektedir. Burada da işletmeler ziyaretçilere, ücretsiz bir servis, haftalık bülten, promosyon gibi seçenekler sunmalıdır ki e-maillerini işletme ile paylaşsın.

E- postada açık ve anlaşılır olmak önemli bir noktadır. Cümlenin yapısı, dil bilgisi, imla gibi konular özen gösterilmeli ve etkin bir özetleme, açık ve net olma e- mail’in önemli özelliklerini oluşturmaktadır. E-maillerde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, mailin sonunda mutlaka kurumsal imzanın yer almasıdır. Bu imzada; isim, şirkette ki görev, şirket adresi, telefon ve faks numarası, e-mail adresi ve url adresi yer almalıdır. Ayrıca bu kısımda şirket sloganı da yer alabilir. Ulusal ya da uluslararası yazışmalarda işletmeler e-mail aracılığı ile, tanıtım gibi birçok
pazarlama faaliyetlerinin destekleyebilirler. Ancak yukarıda ki şekilde gösterilen bazı noktalara dikkat edilmesi işletmenin profesyonelliğini ve ciddiyetini de yansıtacaktır. Alıcıya ‘Sayın…’ diye başlamak ve mailin sonunda kurumsal imzanın yer alması mailin kurumsal imajını da etkileyecektir. Mailin ana amacı giriş yazısından sonra alt başlıklar ile desteklenebilir.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfuz ettiği gibi posta konusunda da değişimlere yer açmıştır. Eskiden posta hizmetlerinin daha yoğun yaşandığı söylenebilir. Birçok alanda olduğu gibi posta hizmetleri de elektronik ortama taşındı ve artık e-posta ile haberleşme daha cazip hala geldi. Zaman ve maddi tasarruf gibi cazibelerini düşünen işletmeler kolay olması acısından da e-posta ile haberleşmeyi tercih etmektedirler. Hali hazırda sıklıkla kullanılan e-posta kullanımı zamanla artacaktır. ‘İletişim kısmında, e-posta çoğu telefon görüşmesi ve faksın yerini alacaktır

SEO ve Arama Motorlarının Önemi

‘Arama motorları pazarlaması, doğrudan alıcılarınıza ulaşmanız için arama motorlarını kullanmak demektir. Arama motorları Google ve Yahoo! Gibi genel arama motorlarından ve endüstrinize ya da ulaşmaya çalıştığınız insanlara özel, dikey pazar arama motorlarından oluşur.

SEO Nedir: Arama motoru optimizasyonu (Search Engine Optimization – SEO ) site, blok ve diğer online içeriğinizdeki sözcük ve ifadelerin arama motorları tarafından bulunmasını sağlamak ve bulunduğu zaman ise sitenizin doğal arama sonuçlarında (yani arama motoru hesaplama sisteminin aranan sözcük için önemli saydığı konularda) mümkün olan en üst sıralarda çıkmasını sağlama sanatı ve bilimidir.

Arama motoru reklamcılığı, bir kullanıcı arama motorlarında bir reklam verenin ‘satın aldığı’ belirli bir sözcük ya da ifadeyi aradığında bir reklamın çıkması için belirli bir ödeme yapılan yöntemlerdir.’ Birçok kişi internet üzerinden ulaşmak istediği bilgiye arama motorları sayesinde ulaşır ve günümüzde internete girenlerin %95’inin arama motoru kullanmaktadır. Eğer bir şirket çok popüler değilse o zaman internet dünyasında sesini duyurmak için arama
motoruna ihtiyaç duyacaktır.

Şirketler web sitelerini arama motorları sayesinde kullanıcıya duyurabilir. Arama motoruna kayıt olan işletmeler için, arama motorları belirli aralıklarla bu web sitesini ziyaret eder ve sitedeki gelişmeleri takip ederek kendi
veri tabanında ki ayrılan bölümleri günceller.  Web içinde ‘derin web’ ve ‘yüzey web’ diye iki kısım mevcuttur. Web in arama motorları tarafından indekslenen kısmı ‘yüzey web’dir. Buna ‘indekslenebilir net’ olarak da adlandırabiliriz. Web’in bu iki kısmını şu örnek ile açıklamak mümkündür; dünya çapında yaklaşık olarak 200 milyon firmanın bilgisini indekslemiş olan Dun & Bradstreet firmasının veri tabanı arama motorları tarafından taranamamaktadır ancak sisteme üye olan kullanıcılar veri tabanına ulaşabilir. Özellikle paralı olan veri tabanlarına, arama motorları aracılığı ile ulaşılamaz işte bu sisteme ‘derin web’ denir. Siteye potansiyel müşteri çekmenin en başarılı yöntemlerinden biri de arama motorları tarafından indekslenmektir. Potansiyel müşteri, google.com, yandex.com, msn.com, hakia.com, yahoo.com gibi arama siteleri ile arama yaptığında firmanın sitesini bulup, firmaya ulaşabilir. Firmanın ziyaretçi tarafından aranmasında erişebilirlikte önemlidir.

Web sitesi olarak erişebilir olmak, siteye girişten sonra site içerisinde aranan neyse ona erişimi kolaylaştırmaktır.
Aradığı hizmet ya da ürünü işletmeninin sitesinde bulan ancak öncesinde web sitesini bilmeyen kullanıcıların büyük çoğunluğu arama motorları sayesinde bulurlar. İşletmelerin iyi bir arama motorunun ilk sayfasında ve uygun kategoride yer alması web sitesine olan ziyaret sayısını artırır. İlk sıralarda yer almak siteye binlerce ziyaretçi
getirecektir.

Anahtar Kelimenin Önemi

Ürün veya hizmet ile ilgili arama yaparken kullanılan kelime veya kelime gruplarını önceden belirlemek gerekir. Aramada kullanılan bu kelime gruplarına ‘anahtar kelime’ ya da İngilizce ‘keyword’ denir. Anahtar kelimeler dijital strateji çalışmalarında, öncelikli olarak ve çok iyi bir şekilde yapılması gereken çalışmalardandır. En yaygın kullanılan uygulama, Google’ın ücretsiz reklam paneli Google Ads’in servisi olan ‘anahtar kelime aracı’ uygulamasıdır. www.keywordtool.io sitesi de hem ücretsiz hem de araştırma yapılacak faydalı bir sitedir.

Firmaya web sitesi aracılığı ile müşteri bulmak ve arama motorlarında ilk sıralarda çıkmak konusunda yardımcı olacak bir yöntem ‘Anahtar Kelime’ aracıdır. Anahtar kelime çalışması ile işletmeler, bir iki ya da daha uzun kelimelerden oluşan anahtar kelimeyi tespit etmek ile başlarlar. Burada ki kilit nokta, web sitelerini oluşturanların kendilerine ulaşması için belirledikleri anahtar kelimenin ulaşılabilirliğidir. İşletmeler bu konuda profesyonel yardım alabilecekleri gibi, varsa kendi bünyelerinde ekibi beyin fırtınası yaparak anahtar kelime seçimi yapabilirler. Ayrıca anahtar kelimenin belirlenmesi konusunda, yardım alınabilecek profesyonel siteler de mevcuttur.

İnternet üzerinden müşteri bulmak için arama motorlarını kullanma son dönemlerde önem kazanmış ve bu yöntem adına ileri teknikler geliştirilmiştir. Arama motorlarında en çok anahtar kelime kullanarak, yararlanma yolu kullanılmaktadır. Anahtar kelime seçimi de işletmeler acısından kritik bir karardır ve bu bağlamda yönetimin karar vermesi gereken bir durum söz konusudur. İşin teknik kısmında teknik uzmanlardan yardım alma ve hangi anahtar kelimler ile, hangi dönemde, hangi etkinlikte siteye daha fazla erişim sağlandığına dair detaylı teknik analiz raporlarından yararlanılabilir. Böylece yönetim rapora göre anahtar kelime ile ilgili önemli veri sağlamış olur. Bu konuda, Google Analytics hizmeti yöneticilerin kullanacağı yararlı bir araçtır.

‘Arama motorları sanal aracılığın en tipik örneğidir. Arayanlarla arananları eşleştirmeyi hedefler. Arama motorları arasında en çok bilinen Google’un yanı sıra, Rusya’da lider olan Yandex ve Cin’de lider olan Baidu arama motorları faaliyet göstermektedir. Bunların yanı sıra Yahoo, Bing, Ask gibi popüler arama motorları da vardır.’

Anahtar kelime çalışmasının önemli adımlarından biri de rakiplerin analiz edilmesidir. Önceden belirlenen kelimeler Google’da aranarak hangi anahtar kelimler ile hangi web sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda yer aldığı ve hangi firmaların bu anahtar kelimeler için arama motoru reklamlarını kullandığını tespit etmek gerekir. Bunun için,
çeşitli arama motoru rekabet analiz araçlarını kullanmak uygun olur.

İnternet Aracılığı ile Hedef Pazar Belirleme

İhracat yapan ya da yapmayı planlayan her firmanın karşılaştığı en büyük engellerden birisi, hedef pazarı belirleme konusudur. Çünkü tüm dünya ülkeleri, tek pazar olarak bir işletmenin hedef pazarı olamaz. Dünyanın globalleşmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile dünya tek pazar gibi görünüyor olsa da her yörenin kültürü, dili, dini, örf, adetleri,
ekonomik ve coğrafi yapıları farklıdır. Bu sebep ile tüm dünyayı tek pazar olarak görmek yerine, bölümlere ayırmak daha mantıklı ve stratejik bir yaklaşım olacaktır. Önceden belirlenmiş, hedef gösterilmiş bir pazara girmek işletmeler acısından strateji oluşturma, pazar uygun hareket etme gibi kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak hedef pazar belirleme
işletmeler acısında kritik bir karar olması sebebiyle de zor bir süreçtir. İşletmeler bu süreçte internetten yararlanarak, maddi tasarruf ve zaman acısından da süre kazanabilirler.

İnternet ile yapılacak çeşitli yöntemler olmak ile birlikte, en yaygın kullanılan yöntem daha önce bahsi geçen masa başı araştırma yöntemidir. Masa başı yöntemi en temel verilere ulaşmak ve elde ki verileri teyit etmeye yarayan en hızlı yöntemdir. Ancak burada dikkat çeken bir nokta, internet ortamında çok fazla verinin oluşu ve aralarında seçim
yapma ile doğruluk payları ölçümünün zorluğudur.

İnternette ticari bir bilgiye ulaşmak için arama motorları işletmelere sonsuz hizmet sunacaktır. Burada dikkat edilmesi gereke nokta, aradığımız bilginin doğru ifade edilmesidir. Aranan her türlü veriyi ‘Anahtar Kelime’ dediğimiz, doğru kullanım ile aramak uygun bir yaklaşım olacaktır. Dış ticarette aranan bilgiler için, dil konusunda
İngilizce kullanım doğru bir seçim olacaktır. Ancak hedef pazarın dilinde arama yapmak daha da etkin bir seçenek olacaktır. Örnekler ile açıklamak gerekirse; ‘“Bill of lading”, “intelligence”, “competitive intelligence”, “business intelligence”, “customs data”, “financial statement”, “turnover”, “court”, “exclusives”, “bankruptcy”, “liquidation” vb.
Bu kelimeler “bir firma adıyla” birlikte arama motoruna yazılarak arama yapılabilir. Örneğin arama motoruna firma ismi, “bill of lading” ve “intelligence” birlikte yazılırsa firmanın yüzey web’de açık olan konşimento bilgilerinin yayınlandığı siteler süzülebilecektir. Derin web’deki bazı firmalar kolay bulunabilmek için bazı verilerini yüzey web’de açık olarak tutmaktadırlar. Bu şekilde aynı zamanda konşimento bilgileri veren kaynaklar tespit edilebilir.’

Benzer şekilde, arama motorunda, ‘financial statement’ ile ‘firma adı’ birlikte yazılırsa firmalar ile ilgili finansal bilgi kaynaklarına ulaşılabilir. ‘Court’ ve ‘firma adı’ birlikte arandığında firma ile ilgili mahkeme kayıtlarıyla ilgili sonuçlara ulaşılabilir. ‘Bankruptcy’ ve ‘liquidation’ ile ‘firma adı birlikte arandığında, batan firmaların veri
tabanına ulaştıran anahtar kelimeler olabilir. Ayrıca kelimelerin eş anlamlılarını kullanmak da önemli bir ayrıntıdır. Bu şekilde daha geniş kaynaklara ulaşılabilir ve arama süzme alanı genişletilebilir. Mesela ‘tekstil ithalatçılar rehberi’ (textile importers’ directory) eş anlamlısı, “Tekstil ithalatçılar veri tabanı (textile importers’ database)” ve
“tekstil ithalatçılar listesi (textile importers’ list)” gibi.  ‘Bazı arama motorları internet genelinde arama yapılmasını mümkün kılar (örn.: Google (www.google.com.tr), Yahoo! (www.yahoo.com), Gigablast (gigablast.com), AllTheWeb
(www.alltheweb.com), Cuil (www.cuil.com), Alta Vista (www.altavista.com), Ask (www.ask.com), Lycos (www.lycos.com)). Diğer yandan belli konulara veya belli bir coğrafyaya odaklanan arama motorları da mevcuttur. Search Engine Guide sitesinde çeşitli kategorilere ayrılmış birçok arama motorunun yer aldığı kapsamlı bir rehber bulunmaktadır (www.searchengineguide.com/ searchengines.html). Bu rehberden bölgesel ve konu odaklı arama
motorlarına erişmek mümkündür ve ticarete yönelik kısmında birçok sektör, firma, ürün bazında arama yapılabilen siteler listelenmektedir.’

Hedef pazar belirlerken internetten yardım alacak işletmeler, arama motorları dışında birçok resmi uluslararası siteden de veri alabilirler. Bu siteler hem güncel veri içermesi hem de uluslararası boyutta resmi oluşları bakımından önem teşkil ederler. Örneğin Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin, gözlemcilerin ve seçilmiş bazı ülkelerin
ticaret, hizmet ve tarife profillerini görmek isteyen ve yıllar itibari ile de ülkelerin istatistiklerini ulaşmak isteyen işletmeler, Dünya Ticaret Örgütü istatistik veri tabanı ile hiçbir abonelik ücreti ödemeden verilere ulaşabilir. Web Adresi: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx) Yine Avrupa Birliği ile iş yapmayı hedefleyen işletmeler, AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin istatistiklerine, AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat sayesinde ulaşabilirler. Site içerisinde yer alan dış ticaret veri tabanı ile de, gümrük tarife koduna ve ülkeler bazında
zaman serilerine erişim mümkündür. (WebAdresi : ec.europa.eu/eurostat ) Benzeri örnekleri içeren web sitesi listesi

Masa başında dış pazar araştırılırken, hedef pazarın seçimi ve hedef pazar potansiyelinin ölçülmesi gibi iki aşama söz konusudur. İşletme önce hedef pazarını seçer daha sonra pazarın uygunluğu konusunda ön araştırma yaparak, pazarın potansiyelini belirler. Ticari ve ekonomik istatistikler bize potansiyel pazar hakkında işletmelere bilgi verecektir.

Ticari istatistikler genellikle ürün grupları ya da ülkelere göre hazırlanmaktadır. Bu bilgiler elektronik ortamda, web sayfaları ve e- mail ile elde edilecek verilerdir. Elektronik ortamda ki ve basılı yayınlara: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, İhracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, dış ticaret müşavirlikleri,
kütüphaneler ve diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Hedef pazar belirlerken önemli bir nokta da işletmenin üretiminde olan ürünün hangi ülkelerde talep edildiğinin tespit edilmesidir. İşletmeler olumlu sonuç alabilmek için talebin artış gösterdiği pazarı araştırıp, tercih etmesi gerekir. Hedef ülke analizi konusunda, ürün bazında, Uluslararası Ticaret Merkezinin Trade Map uygulaması
işletmelere yardımcı olacaktır. Anlaşılır ve sade bir görünüme sahip site ücretsiz olması bakımından da avantajlıdır.

Trade Map ile Hedef Pazar Belirleme

Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından geliştirilen Trade Map, dış ticaret ile ilgili kurum ve işletmelerin karşılaştıkları olası soruların cevapları için, fikir edinilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Dış ticarette karşılaşılan olası sorunlar, ilgilenilen ürününün dünya pazar hacmi nedir ve ne kadar hızla büyümektedir, ürünün ticareti hangi ülkelere yapılabilir ve en büyük alıcıları hangi ülkelerdir, hedef pazar ortalama birim fiyatı nedir, alternatif pazarlar mevcut mudur, rakiplerin giriş yaptığı dış pazarlar hangileridir gibi sıralanabilir. Trade Map işletmelerin dış pazar stratejilerini somut veriler üzerine oturmasına yardımcı olan, kullanımı kolay, anlaşılır bir internet ara yüzüne sahip bir sitedir. Ayrıca sunulan bilgiler tablo, grafik ve haritalar aracılığı ile verilip, MS Excel platformuna aktarılabilir.

‘Getirmiş olduğu imkanlar;
• Trade Map, şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi kaynağıdır.
• Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına
dayalı sorgular yapılmasına imkân sağlamaktadır.

• Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.
• 1 Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya başlanmıştır. Şirket bilgisi sunmak için Kompass International veri tabanı ile anlaşma yapılmıştır.
• Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.’

Günümüzde, üç dilde hizmet sunan Trade Map, Harmonized Code veya Harmonized System yani uluslararası gümrük tarife istatistik pozisyonu temelinde çalışmaktadır. Yani ilgili ürünün kodu olan bu numara ile, dış ticarette aranılan soruların cevapları bulunabilir. Ülkemizde GTİP numarası olarak kısaltılıp adlandırılan gümrük tarife istatistik pozisyonunu ile sistemde hedeflenen pazar hakkında bilgi toplanabilir. ‘GTİP; Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılan 12 haneli bir koddur. Bu kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez, sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler
için (örneğin Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de) ortaktır. Sonraki 2 hane hangi ulusa ait olduğunu gösterirken son kalan iki haneyle beraber ürünün tam istatistik kodu belirlenmiş olur.

Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170’den fazla ülkede kullanılmakta olan ürün kodlama sistemine armonize sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmektedir.’ Daha önceden ihracat yapmış olan işletmeler GTİP numarasını yüksek ihtimal ile biliyorlardır. GTİP numarasını bilmeyen işletmeler, çalıştıkları gümrük müşavirliğinden destek alabilir, internet aracılığı ile TUİK sınıflama sunucusundan yararlanabilir veya
yine internet aracılığı ile birçok siteden faydalanarak GTİP numarasına ulaşabilirler.

‘GTIP Kod Numarası belirlendikten sonra, www.trademap.org adresine ücretsiz üyelik gerçekleştirerek ürüne ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (G.T.I.P. numarası) girilerek ülke bazında ve dünya genelinde ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşılmaktadır. Buradan elde edilen ithalat ve ihracat istatistikleri “hedef pazar belirlemede” kullanılan birincil bilgi niteliğinde olup, akabinde belirlenen ülkelere ilişkin diğer veri tabanlarından araştırma yapılarak hedef pazarın netleştirilmesi önemlidir.’

Trade Map uygulamasında ki veriler; ülkeye göre, ürün bazında ve iki ülke arasındaki ticaret açısından olmak gibi üç farklı şekilde incelenebilir. Ürün bazında araştırma yapan işletmeye, ürün ile ilgili veriler çeşitli detaylarda analiz ederek sunulur. Ülke bazında ki verilerde ilgilenilen ülkenin ithalat ve ihracat profili hakkında fikir verirken iki ülkenin arasındaki incelemelerde, söz konusu ülkeler arasında karşılıklı ticaret akışı ile ilgili bilgiler sunulur.

Ürün bazında araştırma yapmak isteyen işletme GTİP kodu ile sistemde arama yapabilir ve ürün ile ilgili çeşitli rakamsal detaylara ulaşabilir. Örneğin, o ürünü en çok hangi ülkelerin ithal ettiği, ne kadar miktar da alım yaptığı, birim değeri, yıllık büyüme oranı, dünya ithalatında ki payı gibi ihracat yöneticilerine ışık olabilecek bilgiler sunar.

Kaynak: N. Taşdemir YL Tezi, 2018 (http://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/75744.pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat