SEO Çalışmasının firma ve kişisel site sahiplerine en az 45 faydası bulunduğunu önceki yazılarımızda belirtmiş ve hepsini tek tek saymıştık. Bu yazımızda ise özellikle ihracat yapmak isteyen, yada ihracat rakamlarını artırmayı düşünen firmalar için konuyu daha da detaylandırmak istiyoruz. SEO ile ihracat artırmak mümkün mü?, SEO hizmeti ile satışlar nasıl artırılır, pazar nasıl bulunur? bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Günümüzde birçok işletme ürün ya da hizmet tanıtımlarında internetten yararlanmaktadırlar. Aynı şekilde birçok tüketici ürün veya hizmet arzını internet ortamından faydalanarak ulaşmaktadır. Web sitesi bu anlamada en doğru araçlardan biridir. Özellikle uluslararası pazarda yer almak isteyen işletmeler web sitesi ile doğru çalışmalar yaparak, pazarlama faaliyetleri esnasında web sitesinden yararlanabilirler. Yalnız bir işletmenin web sitesine sahip olması yeterli değil, bu konuda amacına uygun bir site yapması gerekmektedir ki etkin kullanabilsin.

Web sitesi pazarlamada öncelikle yeni pazarlara ve dünyaya açılmak, işletmenin ismini dünyaya duyurmak, gelir elde etmede yeni bir rekabet aracı kullanmak, satışı geliştirmek ve farklı satış yöntemlerinden yararlanmak, müşterilere daha kolay ve çabuk ulaşabilmek, yeni müşteri kazanmada iletişimin gücünü kullanmak gibi ihracata hizmet edecek amaçları barındırmaktadır.

İşletmelerin sanal dünya da iş yapmaları için bir web sitesinin olması mecburidir. Sanal dünyada ki işletmenin görüntüsünü yansıtacak web sitesi küçümsenmemelidir. İnternetin ticarete girdiği 1990’lı yıllarda, işletmelerin web siteleri daha ziyade tanıtım amaçlı idi ve siteler statik bir yapıda olup, firma ile ürünü tanıtan bir broşür gibi kullanılmaktaydı. İşletmelerin durağan görünümüne sahip web siteleri zaman içerisinde değişti çünkü dijital
müşterilerin istek ve beklentileri de değişiyordu. Gelişen teknoloji, yazılım, donanım ve programa dilleri ile birlikte kullanıcıyla birebir etkileşebilen bir yapıya dönüştü. Bu değişim sitenin tasarım, içerik ve gezinti özelliklerine de yansıdı. Öylesine etkileşimli uygulama seçenekleri sunuldu ki ürün ve hizmetler sadece çeşitlerine veya fiyatlarına
göre değil, daha farklı kriterlere göre de filtrelenerek arama olanakları sağladı. Mesela çiçek siparişi verebilen bir sitede, çiçeğin kime ve hangi amaç ile gideceğini soran etkileşimli uygulamalar başladı.

Böylesine değişik evlerden geçmiş, şekillendirilmiş ve yeni boyutlara ulaşmış dinamik bir web sitesi ile artık müşteri bulmak ya da müşteriyi çekmek adına kullanmak mümkündür. Web sitesini yalnız tanıtım amaçlı değil bir satış, pazarlama faaliyeti olarak da görmek mümkündür. Bu amaç ile, özellikle ihracat yapan ya da düşünen firmaların
etkili bir web sitesi olması gerekmektedir.

Başlangıç aşamasında potansiyel alıcıyı kendine çekmeyi hedefleyen firma sonradan müşteri memnuniyeti sağlayarak müşterisini elinde tutmalıdır. Belirlenen hedef pazar için, hedef pazarın dilinde hazırlanacak bir site ve hedefler içinde bir zaman dilimi belirlenmelidir. Örneğin 1 yıl içinde 50 yeni müşteri bulmak, mevcut müşteriye daha çok satış yapmak gibi.

İşletmeler web sitesindeki amaçlarını ve hedeflerini belirlerken; spesifik, ölçülebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı çerçevesindeki kıstaslar ile oluşturmalıdırlar. Mesela web sitesi aracılığı bir yılda yirmi müşteri bulunacak. Siteye gelen ziyaretçiler, reklamlardan siteye yapılan tıklanma ölçülebilir olacak. Zorlayıcı ancak gerçekleşebilir amaçlar olacak gibi.  ‘İnternet üzerinden ihracat faaliyetlerinin başlangıç noktası ihracat amaçlı bir web sitesine sahip
olmakla başlamaktadır. İhracat amacına yönelik olarak faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini internet ortamından bütün müşterilerine tanıtma imkânına web sitesi oluşturma yoluyla ulaşmaktadırlar.’

İhracat yolu ile uluslararası pazarı hedefleyen firmalar etkili ve zengin içerikli bir web sitesi ile başaracakları çok şey vardır;

• ‘Firmaların değerlerini, becerilerini ve bilgisini yansıtacak rekabetçi pozisyonu güçlendirmek,
• Hedef müşterilerin marka, ürün ve hizmetleri bulma şansını artırmak,
• Karar verici ve etkileyicileri satın alma sürecinde kendine çekmek,
• Hedef müşterilerin, özel tasarlanmış içerikle harekete geçmesini sağlamak,
• Doğrudan veya zengin içerik paylaşım araçlarıyla firma içi bilgiyi dış dünyaya iletmek,
• Satışçıları destekleyerek, potansiyel taleplerin satışa dönüşmesine yardım etmek.’

Etkili bir web sitesi için, dünyanın en iyi web sitelerinin ortak özelliklerine bakacak olursak;

• Nitelikli İçerik
• Sitede Rahat Dolaşım
• Bilginin iletilme Şekli (ifade ve yazım kuralları)
• Kolay Erişim/Yükleme
• Etkili Ana Sayfa
• Sürekli Güncelleme

Etkin bir web sitesinin oluşumu siteye ziyaretçi çekmesi dolayısıyla da olası müşteriyi çekme bakımından oldukça hassas bir konudur. Etkin bir web sitesinin, etkin web içeriğiile de donanımlı olması gerekir. Etkin içerik yazılımı hangi sektörde olursak olalım, hedef kitlesini iyi tanımaktan geçer ve içerik hedef kitleye göre biçilmiş olursa o kadar etkili olur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalar;

• Dikkat çekici: Web kullanıcılarının sabırsız olduğunu göz önünde bulundurarak, anlaşılır, özlü ve hedefe odaklı metinler seçmek.
• Taranmaya uygun oluşu: Uzun ve kesintisiz metin parçalarından kaçınmak gerek.
• Özgün olmalı: Arama motorlarında da öne çıkmak için ve kullanıcılıları da katılıma teşvik amacıyla eşsiz ve özgün bir içerik hazırlanmalı.
• Ters piramit yöntemi: Web de iyi iş gören bu yöntem ile, hikâyenin en önemli yerinin önce verilmesi ve destekleyici detayların önemliden önemsize göre sıralanması amaçlanır. Burada amaç, kullanıcı okumayı bıraksa bile, önemli
detaya sahip olabilir.
• Tutarlı olmalı: Basit ve kolay bir yazılım üslubu kullanıp bunu sitenin her yerinde devam ettirmeli.
• Okuyuculara yakın olma: Sohbet eder gibi ve bunu kalabalık bir kitleye değil de tek bir kişiye yapıyormuş gibi metin hazırlanmalı.

Site içerisinde sunulacak etkin içerik ile işletmeler bir nevi kimlik ve imajlarını da sunar. Özellikle B2B pazarında, web sitesinde sunulan bilgiler profesyonelliği ve güvenirliliği kanıtlamada önem kazanır. İşletmelerin web siteleri internet ortamında ki bilgi elçisidir.

Büyük firma ve ithalatçılar, özellikle sanayi ürünlerinin alımında internet üzerinde araştırma yapmaktadır. İnternette sınırlar olmadığından tüm dünyadan işletmeler hatta gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeler de ürünlerini, firmalarını, teknik özelliklerini ve daha birçok tanıtımlarını kendilerine ait internet sitesinden yapmaktadırlar.

Dünyada internet kullanıcı sayısı 1,5 milyarı geçmiş ve hem birey hem de firmalar iletişim, bilgilenme gibi birçok amaç için interneti kullanmaktadır. İşletmeler, web sitesi kurmak ile haftada yedi gün yirmi dört saat müşteri beklemek anlamında kepenklerini açık tutmuş oluyorlar. İhracatta önemli olan nokta, ilgili dillerde yurt dışına tanıtım yapılacak web sitesinin yapımı, doğru ve ikna edici içerik ile hazırlanmasıdır. Ayrıca alıcı/ satıcı bulmak
amacıyla kurulmuş B2B e-ticaret sitelerinin de önemi artmaktadır. Bunlara üye olmak yeni müşteri kapıları açacaktır.

İşletmeler web sitesinden neler beklediği açıkça belirlemeli ve bu amaç doğrultusunda sitesini her yıl yenilemeli, gözden geçirmeli, teknolojide ve internet dünyasında yaşanan son yenilikleri revize etmelidir. Amacını açıkça ve detaylı bir şekilde belirtmeyen işletmeler web sitesini etkin kullanamaz. Bir web sitesinin amacı, genel olarak
pazarlamanın dört amacından kaynaklanır. Şöyle ki; İlk olarak mevcut müşterilere daha çok ve sıklık ile satış yapmak gelir. İkinci olarak, rakip müşterileri çekmek, mevcut müşterileri rakiplere kaydırmamak. Daha sonra, henüz ürünü kullanmayan ancak alım yapmaya başlayınca kendi müşterisi yapmak ve en sonda, karlılığı sağlamak gelir.

‘Genel olarak firmaların pazarlamanın dört ana amacının hepsini, farkında olarak ya da olmayarak web sitesi üzerinden gerçekleştirmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. İhracatı düşünen firmalarımız sitelerini ihracatın gerektireceği bilgi ve görevlere göre düzenlemelidir.

İhracatta web sitesinden faydalanarak müşteri çekmek isteyen şirketler dil konusunda da dikkatli olmaları gerekir. İşletmeler ihracat için en azından bir yabancı dilde hizmet sunmaları gerekir. İngilizce genel olarak tüm dünyanın kabul gördüğü bir dil olması sebebi ile başlangıçta bu dil tercih edilebilir. Ancak hedef ülke pazarının kullandığı ana
dili seçmek daha etkili bir yöntem olacaktır.

Uluslararası bir kitleye hitap edilip İngilizce de tercih edilecekse bile, dilin konuşma diline yakın olması tercih edilmelidir ki sıkıcı olup ziyaretçileri olumsuz etkilemesin. Eğer basit bir dil kullanılmaz ise anadili İngilizce olmayanlara sıkıcı gelebilir. Bunun dışında, işletmeler hedef aldıkları ülke veya ülkeler için web sitesini araç olarak
kullanacak ise o ülkenin dilini kullanmaları büyük bir artı sağlayacaktır.

Web sitesinde ki önemli süreçlerden biri de siteye verilecek isimdir çünkü web sitesinin ismi aynı zamanda firmanın sanal dünyada ki markası olacaktır. Alan adı (domain adı), bir sitenin internet üzerinde ki erişilen adresidir. Markalaşmış firmaların web adreslerini bilmek çok zor değildir ancak yeni girişimcilerin iş modeline uygun isim seçmeleri gerekmektedir.

‘İnternet alan adları (domain names), uluslar arası platformda genel üst alan adı (gTLD : generic Top Level Domain) olarak adlandırılan .com, .org, .net, .edu, .biz, .info şeklindeki alan adları ile ülke kodlu üst alan adı (ccTLD : Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO – 3166 standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk, .us, .de, .tr, vb.) oluşan adlandırma sistemine tabidir. Adlandırma sistemini dünya çapında organize eden kuruluş 1998 yılında faaliyetine başlayan ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) isimli kuruluştur.’
İhracat için kullanılacak internet sitesinde alan adı önemli bir yeri kaplar ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Genel olarak ulusal ya da uluslar arası pazarda kullanılacak alan adının akılda kalıcı, kısa ve dikkat çekici gibi ortak noktalar önem teşkil eder.

Eğer yerel bir kitleye hitap edilecek ise, o ülkeye özel bir alan adı uzantısı kullanmak verimli olur. Alan adı uzantısı alan adından sonra gelen noktadan sonra ki kısımdır. Eğer yerel bir pazarda iş yapılacak ise, yaygın olan .com, .net, .org, gibi uzantılar yerine yerel versiyonları kullanmak daha fayda getirecektir. Örneğin İngiltere için co.uk alan adı
uzantısı kullanmak. Ancak yerel değil de uluslararası bir kitleye hitap edilecek ise o zaman da en yaygın ve popüler bir uzantı olan com’u tercih etmekte yarar vardır. Ticari internet sitelerinde alan adlarının tükenmesi üzerine yeni alan adları türetilmiştir. Yeni alan adları, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
tarafından onaylanmış ve buna göre de yeni onaylanan alan adları doğmuştur.

İş dünyası için ‘biz’, genel kullanım için ‘info’, bireysel kullanım için ‘name’, müzeler için “museum”, kooperatifler için “coop”, havacılık için “aero” şeklinde belirlenmiştir. Son olarak web sitesi yardımı ile müşteri çekmek isteyen işletmeler, web sitesinde ki ana sayfasına da önem göstermeleri gerektiğini söyleyebiliriz. B2B pazarında ki olası
müşteriler, işletme ile temas öncesinde mutlaka web sayfasını ziyaret etmek ve böylece bir kanaat sahibi olmak ister. Siteye ziyaretçi olarak gelen bir kişi eğer ilk sekiz saniye de dikkat çekici bir şey bulmaz ise devam etmeyecektir. Bu bağlamda ana sayfa da potansiyel müşterileri ikna edici deneyim, kalite, üretim yöntemleri ve sadece işletmeye
ait bir özellik gibi bilgileri kullanmakta fayda sağlayacaktır. Ayrıca, ana sayfanın başına yazılacak bir slogan cümlesi örneğin; ‘we are the world’s only certifed organic shrimp farm’ veya yerelliği vurgulanacak bir ifade örneğin; special and organic production from clean mountains’ dikkat çekici ve sitede kalıcı olmalarına destek sağlar.

Web Sitesinin İşletmeler Acısından Faydası

Birçok firma, rakiplerin, tedarikçilerin ve müşterilerin internet üzerinde ki faaliyetlerinden de etkilenerek web sitesi kurmaya karar vermektedirler. Web sitesinin en temel kullanımı ‘Brochure Ware’ olarak adlandırılır. Web sitesi sayesinde, alıcılar ürün bilgisi elde ederler, firma ve çalışanlara ilişkin çeşitli bilgilere de ulaşabilirler. İnternet sayesinde işler daha kolay ve randımanlı yürütülmesi bakımından büyük avantaj sağlar. Haftanın 7 günü ve günde 24 saat çalışan bir web sitesi sayesinde, şirket ve ürünleri hakkında çok fazla bilgi sergilenebilir ve satış yapılabilir. Ürünler için çok geniş coğrafi alanda destek verilebilir nternetin işletmelere sunmuş olduğu getirileri incelediğimizde en çok fayda sağlayan araçlardan birinin web siteleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu getirileri hem ulusal hem de
uluslararası pazar acısından değerlendirmek mümkündür. Çünkü bir web sitesinin kullanımı tüm dünyada ki kullanıcılara açıktır, bunun için sanal bir limit yoktur. İşletmeler web siteleri sayesinde rakiplerini takip ederek rakip ürün ve hizmet bilgisi elde edebileceği gibi rakiplerin şimdiki ve gelecekteki stratejileri hakkında genel bilgiler de
edinebilirler. Ayrıca birçok B2B firması web sitelerini, marka oluşturmak, imaj geliştirmek ve bağlılık sağlamada kullanmaktadır. Web sitesinin sağladığı faydalarda süre sorunu da yoktur. İşletmeler 24 saat boyunca müşterilerine hizmet sunmaktadır. İşletmelere birçok konuda fayda sağlayan web sitesinin yapımı da uygundur ve pek çok
alanda maliyet tasarrufu sağlar. Örneğin reklamlar daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir.

Günümüzde her firmanın kendi kalitesini yansıtan bir web sitesine ihtiyacı vardır. Burada dikkat edilmesi gereken müşterilerin teknik ve görsellikten ziyade müşteriye sunacağı bilgidir. Müşteriler gösteri değil, bilgi ister ve hızlı yüklenebilen, temiz bir başlangıç ekranı, ekranlar arası kolay geçiş, anlaşılır bilgi, kolay sipariş verme, araya reklam
girmemesini bekler.

Geleneksel satış yada hizmet ile meşgul olan yada olmayan bir ileri teknoloji sektörü, herhangi bir girişimci için iyi hazırlanmış bir web sitesi ile ürün veya hizmet sunumunda daha anlamlı bir yol sergileyecek ve maliyetlerini de düşürme fırsatı yakalayacaktır. Farklı yerlere ulaşmanın büyük bir maliyet oluşturduğu küçük ve orta boy işletmeler için iletişim teknolojilerini kullanmak bu maliyetli piyasalara girmeyi kolaylaştıracaktır. Böylece ürün ve hizmetlerini web temelli pazarlama ile bu ileri teknoloji piyasalarına sunma fırsatı yakalayacaklardır.

2017 yılı itibari ile, Türkiye’de web sayfasına sahip girişimlerin oranı %72,9 olarak rapor edilmiştir. Bu oran bir önceki yıl %66 olarak hesaplanmıştır. Web sayfası sahiplik oranı %87 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %82,1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %70,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti. Bu sonuçlara göre 250 veya üzerinde çalışanı olan firmaların daha yüksek oranda, web sitelerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Web Sitesinin Tanıtımı

Günümüzde web sitesinin ihracat acısından getirilerine ve işletmeler acısından faydalarına değindikten sonra web sitesinin tanıtımı nasıl olacaktır sorusu akıllara gelmektedir. Etkili bir web sitesine sahip bir işletme, faydalarından da yararlanması için sitesinin trafiğini artırmalıdır ki site kurum amaçlarına ulaşabilsin. Web sitesine giriş için
herhangi bir sanal limit yoktur ancak işletmenin ziyaretçi çekmesi için bazı taktikler uygulaması gerekir.
‘Bir web sitesine dünyadan pek çok ziyaretçi çekmek mümkündür.’İşletmelerin amaçları doğrultusunda hazırlanan etkili web sitesi, hedef pazardaki müşterilerini uyarıcı ve duyurucu nitelikte çalışmalar ile dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçi çekip, potansiyel alıcı yapabilir.

Özellikle ihracat amaçlı kurulan web sitesinin tanıtımı ve alıcılara işletmelerin online varlıklarından haberdar etmeleri için yapılması gerekli öncelikler şunlardır;

• Arama motorlarını etkili kullanmak. Bunun için arama motorlarında yapılan doğal arama sonuçlarında öne çıkmak ve arama motorları pazarlaması yaparak görünmeyi sağlamak. (pay per click-tıklama başına ve pay per action-hareket başına reklam yöntemleri)
• Klasik Pazar ile iletişim araçlarında duyuru yapmak
• Potansiyel müşterilere e-mail ve posta ile bilgilendirmek
• İş rehberlerine kayıt yaptırmak
• Ücretli veya ücretsiz b2b sitelerine üye olmak
• Online reklam yapmak
• E-bülten ve e-dergi hazırlamak

Web Sitesinin Ölçümü (SEO Çalışmasının Başarı Kriterleri)

Potansiyel müşterilere ulaşmak için kurulan etkili bir web sitesinin amacına uygun kurulumu ve uygulanması demek çalışmaların bittiği anlamına gelmez. İhracatta web sitesinden yararlanacak işletme, web sitesinin başarısını ölçmesi gerekmektedir. Ölçülmeyen şey yönetilemez. İşletmeler web yatırımda ki başarıyı ölçmek için, ekip olarak belirli kriterler arasında maksimum beş adet seçim yapmalı ve başarı oranlarını belirlemelidir. Seçimi yapılacak kriterler şunlardır:

• ‘Ziyaretler (Visits)
• Ziyaretçiler (Visitors)
• Sayfa İzleme (Pageview)
• Tekli Ziyaretçi (Unique Visitor)
• Toplam Ziyaretçi Sayısı (Total Visitors)
• Tıklanma Oranı (Clickthrough Rate – CTR)
• Tıklanma Başına Maliyet (Cost Per Click)
• Müşteri Edinme Maliyeti (Cost per Customer Acquired)
• Terk Etme Oranı (Abandonment Rate)
• Ziyaret Süresi ( Length of Page Visit/Lenght of User Views)
• Trafik Kaynakları (Traffic Sources)
• Geri Dönüş Oranı (Bounce Rate)
• Arama motorlarındaki sıralama (ranking)
• Online satış rakamlar
• Firmanıza gelen talep sayısı’

Dijital ortamın, geleneksel ortamdan ayıran en önemli özelliği, dijital mecraların objektif, güvenilir ve çoğu zaman eş zamanlı ölçümlemeye olanak tanımasıdır. Günümüzde, müşteri hareketlerini takip etme ve ölçmede yardımcı olacak ücretsiz bir servis aracı mevcuttur. Google Analytics, bugün dünyada en çok tercih edilen, ücretsiz web sitesi
ölçümleyen ve en çok tercih edilen bir servistir. İşletmeler, Google Analytics sayesinde web sitelerini ölçebilir ve bu sayede ziyaretçi sayısını, sayfa gösterimini, ortalama sayfa görüntüleme sayısını, sitede geçirilen süreyi, yeni ziyaretçi sayısını, siteden hemen çıkma oranlarını, ziyaretçilerin sitenize hangi kanaldan geldiğini (adwords, seo, sosyal medya), siteniz üzerinden gerçekleşen dönüşümler (satış form doldurma vb.) gibi bilgilere ulaşabilirler.

İşletmeler web sitesinin ölçümü sonrasında, elde edecekleri niceliksel veriler ile daha sağlıklı yorum yapabilir ve gerekiyorsa sonuca göre iyileştirmeler yapabilirler. Bu özellikle ihracat acısından önemli bir durumdur çünkü işletme web sitesi ölçümü sayesinde çıkan veriler sonucun da web sitesinde ki çalışmalarını geliştirebilir. Örneğin web sitesine hangi bölgeden müşteri geliyor bilgisi ihracat acısından önemli bir istihbarattır.

‘Sitemizi ziyaret edenlerin özellikleri, geldikleri bölgeler, kullanım alışkanlıkları gibi bilgiler siteyi geliştirmek, potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapmak ve reklam programlarını düzenlemek için önem taşımaktadır.

E- Posta ile Pazarlama

‘E-posta, müşterilere hizmet etmedeki en kolay ve rahat uygulamalardan biridir.’ ‘E-posta pazarlamacılığı pazarlama zekasıyla yaratıcı metnin bir bileşimidir. En basit haliyle bir müşteri listesine gönderilen, bir satış metni ve ‘eylem çağrısı’ içeren bir e-postadır.’ Günümüzde daha çok iletişim amaçlı kullanılan e-mail, beraberinde işletmeler için bir pazarlama aracıdır. Müşteri ile iletişim kurmada kullanılan, e- mail diğer bir dille e-posta, pazarlamada ve marka tanıtımında da kullanılan ve ucuz, kullanımı kolay, masrafı olmayan pazarlama araçlarından birisidir.

Başlangıçta yalnız düz metin göndermek için geliştirilen e-posta, 1995 yılından sonra gelişen teknikler ile; resim, ses, video, html dokümanları, gibi çoklu ortam uygulamalarını da iletilmesini mümkün kıldı İşletmeler geliştirilen bu teknoloji sayesinde, e- posta ile yurt dışı pazarlamasına destek verebilir. Örneğin, e-posta da dosya ekleme ile ürünlerin resimlerini yurt dışı müşterilerine gönderebilir veya yine pazarlama ve tanıtım amaçlı üretimin videosunu
çekip, yurt dışı müşterisine gönderebilir. Bu yolla işletme eskiye oranla daha hızlı bir pazarlama tekniği kullanmış olacaktır.

İşletmeler tanıtım ve yeni müşterilere ulaşmak için e-posta listesi hazırlayabilirler. Hazırlanacak liste ile olası ihracat müşterilerini; işletme varlığından haberdar edebilir, firmanın veya ürünün tanıtımını yapabilir, satış içerikli çeşitli bilgilendirme mailleri atabilir. Üstelik bu pazarlama faaliyetini e-posta sayesinde hem hızlı hem maliyetsiz hem
de kolaylık ile yapabilir. E-mail listesi için birkaç yöntem mevcuttur. İlki, hedef kitleye göre e-mail listesi satın almak ve bunun için hazırlanmış pazarlanma sitelerinden yararlanmak. İkinci yöntem, işletmelerin kendi listelerini toplamaları. Bunun içinde, işletmeler arama motorlarını gezip, hedef kitleye ait siteleri ziyaret ederek gerekli e-posta adreslerini toplayabilirler. E-mail listesi oluşturmada ki bir diğer yöntem, siteye gelen ziyaretçileri üye yaparak
onların e-maillerini toplayıp liste oluşturmaktır. Ancak ziyaretçilerin üye olması için ortada geçerli bir nedenin olması gerekmektedir. Burada da işletmeler ziyaretçilere, ücretsiz bir servis, haftalık bülten, promosyon gibi seçenekler sunmalıdır ki e-maillerini işletme ile paylaşsın.

E- postada açık ve anlaşılır olmak önemli bir noktadır. Cümlenin yapısı, dil bilgisi, imla gibi konular özen gösterilmeli ve etkin bir özetleme, açık ve net olma e- mail’in önemli özelliklerini oluşturmaktadır. E-maillerde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, mailin sonunda mutlaka kurumsal imzanın yer almasıdır. Bu imzada; isim, şirkette ki görev, şirket adresi, telefon ve faks numarası, e-mail adresi ve url adresi yer almalıdır. Ayrıca bu kısımda şirket sloganı da yer alabilir. Ulusal ya da uluslararası yazışmalarda işletmeler e-mail aracılığı ile, tanıtım gibi birçok
pazarlama faaliyetlerinin destekleyebilirler. Ancak yukarıda ki şekilde gösterilen bazı noktalara dikkat edilmesi işletmenin profesyonelliğini ve ciddiyetini de yansıtacaktır. Alıcıya ‘Sayın…’ diye başlamak ve mailin sonunda kurumsal imzanın yer alması mailin kurumsal imajını da etkileyecektir. Mailin ana amacı giriş yazısından sonra alt başlıklar ile desteklenebilir.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfuz ettiği gibi posta konusunda da değişimlere yer açmıştır. Eskiden posta hizmetlerinin daha yoğun yaşandığı söylenebilir. Birçok alanda olduğu gibi posta hizmetleri de elektronik ortama taşındı ve artık e-posta ile haberleşme daha cazip hala geldi. Zaman ve maddi tasarruf gibi cazibelerini düşünen işletmeler kolay olması acısından da e-posta ile haberleşmeyi tercih etmektedirler. Hali hazırda sıklıkla kullanılan e-posta kullanımı zamanla artacaktır. ‘İletişim kısmında, e-posta çoğu telefon görüşmesi ve faksın yerini alacaktır

SEO ve Arama Motorlarının Önemi

‘Arama motorları pazarlaması, doğrudan alıcılarınıza ulaşmanız için arama motorlarını kullanmak demektir. Arama motorları Google ve Yahoo! Gibi genel arama motorlarından ve endüstrinize ya da ulaşmaya çalıştığınız insanlara özel, dikey pazar arama motorlarından oluşur.

SEO Nedir: Arama motoru optimizasyonu (Search Engine Optimization – SEO ) site, blok ve diğer online içeriğinizdeki sözcük ve ifadelerin arama motorları tarafından bulunmasını sağlamak ve bulunduğu zaman ise sitenizin doğal arama sonuçlarında (yani arama motoru hesaplama sisteminin aranan sözcük için önemli saydığı konularda) mümkün olan en üst sıralarda çıkmasını sağlama sanatı ve bilimidir.

Arama motoru reklamcılığı, bir kullanıcı arama motorlarında bir reklam verenin ‘satın aldığı’ belirli bir sözcük ya da ifadeyi aradığında bir reklamın çıkması için belirli bir ödeme yapılan yöntemlerdir.’ Birçok kişi internet üzerinden ulaşmak istediği bilgiye arama motorları sayesinde ulaşır ve günümüzde internete girenlerin %95’inin arama motoru kullanmaktadır. Eğer bir şirket çok popüler değilse o zaman internet dünyasında sesini duyurmak için arama
motoruna ihtiyaç duyacaktır.

Şirketler web sitelerini arama motorları sayesinde kullanıcıya duyurabilir. Arama motoruna kayıt olan işletmeler için, arama motorları belirli aralıklarla bu web sitesini ziyaret eder ve sitedeki gelişmeleri takip ederek kendi
veri tabanında ki ayrılan bölümleri günceller.  Web içinde ‘derin web’ ve ‘yüzey web’ diye iki kısım mevcuttur. Web in arama motorları tarafından indekslenen kısmı ‘yüzey web’dir. Buna ‘indekslenebilir net’ olarak da adlandırabiliriz. Web’in bu iki kısmını şu örnek ile açıklamak mümkündür; dünya çapında yaklaşık olarak 200 milyon firmanın bilgisini indekslemiş olan Dun & Bradstreet firmasının veri tabanı arama motorları tarafından taranamamaktadır ancak sisteme üye olan kullanıcılar veri tabanına ulaşabilir. Özellikle paralı olan veri tabanlarına, arama motorları aracılığı ile ulaşılamaz işte bu sisteme ‘derin web’ denir. Siteye potansiyel müşteri çekmenin en başarılı yöntemlerinden biri de arama motorları tarafından indekslenmektir. Potansiyel müşteri, google.com, yandex.com, msn.com, hakia.com, yahoo.com gibi arama siteleri ile arama yaptığında firmanın sitesini bulup, firmaya ulaşabilir. Firmanın ziyaretçi tarafından aranmasında erişebilirlikte önemlidir.

Web sitesi olarak erişebilir olmak, siteye girişten sonra site içerisinde aranan neyse ona erişimi kolaylaştırmaktır.
Aradığı hizmet ya da ürünü işletmeninin sitesinde bulan ancak öncesinde web sitesini bilmeyen kullanıcıların büyük çoğunluğu arama motorları sayesinde bulurlar. İşletmelerin iyi bir arama motorunun ilk sayfasında ve uygun kategoride yer alması web sitesine olan ziyaret sayısını artırır. İlk sıralarda yer almak siteye binlerce ziyaretçi
getirecektir.

Anahtar Kelimenin Önemi

Ürün veya hizmet ile ilgili arama yaparken kullanılan kelime veya kelime gruplarını önceden belirlemek gerekir. Aramada kullanılan bu kelime gruplarına ‘anahtar kelime’ ya da İngilizce ‘keyword’ denir. Anahtar kelimeler dijital strateji çalışmalarında, öncelikli olarak ve çok iyi bir şekilde yapılması gereken çalışmalardandır. En yaygın kullanılan uygulama, Google’ın ücretsiz reklam paneli Google Ads’in servisi olan ‘anahtar kelime aracı’ uygulamasıdır. www.keywordtool.io sitesi de hem ücretsiz hem de araştırma yapılacak faydalı bir sitedir.

Firmaya web sitesi aracılığı ile müşteri bulmak ve arama motorlarında ilk sıralarda çıkmak konusunda yardımcı olacak bir yöntem ‘Anahtar Kelime’ aracıdır. Anahtar kelime çalışması ile işletmeler, bir iki ya da daha uzun kelimelerden oluşan anahtar kelimeyi tespit etmek ile başlarlar. Burada ki kilit nokta, web sitelerini oluşturanların kendilerine ulaşması için belirledikleri anahtar kelimenin ulaşılabilirliğidir. İşletmeler bu konuda profesyonel yardım alabilecekleri gibi, varsa kendi bünyelerinde ekibi beyin fırtınası yaparak anahtar kelime seçimi yapabilirler. Ayrıca anahtar kelimenin belirlenmesi konusunda, yardım alınabilecek profesyonel siteler de mevcuttur.

İnternet üzerinden müşteri bulmak için arama motorlarını kullanma son dönemlerde önem kazanmış ve bu yöntem adına ileri teknikler geliştirilmiştir. Arama motorlarında en çok anahtar kelime kullanarak, yararlanma yolu kullanılmaktadır. Anahtar kelime seçimi de işletmeler acısından kritik bir karardır ve bu bağlamda yönetimin karar vermesi gereken bir durum söz konusudur. İşin teknik kısmında teknik uzmanlardan yardım alma ve hangi anahtar kelimler ile, hangi dönemde, hangi etkinlikte siteye daha fazla erişim sağlandığına dair detaylı teknik analiz raporlarından yararlanılabilir. Böylece yönetim rapora göre anahtar kelime ile ilgili önemli veri sağlamış olur. Bu konuda, Google Analytics hizmeti yöneticilerin kullanacağı yararlı bir araçtır.

‘Arama motorları sanal aracılığın en tipik örneğidir. Arayanlarla arananları eşleştirmeyi hedefler. Arama motorları arasında en çok bilinen Google’un yanı sıra, Rusya’da lider olan Yandex ve Cin’de lider olan Baidu arama motorları faaliyet göstermektedir. Bunların yanı sıra Yahoo, Bing, Ask gibi popüler arama motorları da vardır.’

Anahtar kelime çalışmasının önemli adımlarından biri de rakiplerin analiz edilmesidir. Önceden belirlenen kelimeler Google’da aranarak hangi anahtar kelimler ile hangi web sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda yer aldığı ve hangi firmaların bu anahtar kelimeler için arama motoru reklamlarını kullandığını tespit etmek gerekir. Bunun için,
çeşitli arama motoru rekabet analiz araçlarını kullanmak uygun olur.

İnternet Aracılığı ile Hedef Pazar Belirleme

İhracat yapan ya da yapmayı planlayan her firmanın karşılaştığı en büyük engellerden birisi, hedef pazarı belirleme konusudur. Çünkü tüm dünya ülkeleri, tek pazar olarak bir işletmenin hedef pazarı olamaz. Dünyanın globalleşmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile dünya tek pazar gibi görünüyor olsa da her yörenin kültürü, dili, dini, örf, adetleri,
ekonomik ve coğrafi yapıları farklıdır. Bu sebep ile tüm dünyayı tek pazar olarak görmek yerine, bölümlere ayırmak daha mantıklı ve stratejik bir yaklaşım olacaktır. Önceden belirlenmiş, hedef gösterilmiş bir pazara girmek işletmeler acısından strateji oluşturma, pazar uygun hareket etme gibi kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak hedef pazar belirleme
işletmeler acısında kritik bir karar olması sebebiyle de zor bir süreçtir. İşletmeler bu süreçte internetten yararlanarak, maddi tasarruf ve zaman acısından da süre kazanabilirler.

İnternet ile yapılacak çeşitli yöntemler olmak ile birlikte, en yaygın kullanılan yöntem daha önce bahsi geçen masa başı araştırma yöntemidir. Masa başı yöntemi en temel verilere ulaşmak ve elde ki verileri teyit etmeye yarayan en hızlı yöntemdir. Ancak burada dikkat çeken bir nokta, internet ortamında çok fazla verinin oluşu ve aralarında seçim
yapma ile doğruluk payları ölçümünün zorluğudur.

İnternette ticari bir bilgiye ulaşmak için arama motorları işletmelere sonsuz hizmet sunacaktır. Burada dikkat edilmesi gereke nokta, aradığımız bilginin doğru ifade edilmesidir. Aranan her türlü veriyi ‘Anahtar Kelime’ dediğimiz, doğru kullanım ile aramak uygun bir yaklaşım olacaktır. Dış ticarette aranan bilgiler için, dil konusunda
İngilizce kullanım doğru bir seçim olacaktır. Ancak hedef pazarın dilinde arama yapmak daha da etkin bir seçenek olacaktır. Örnekler ile açıklamak gerekirse; ‘“Bill of lading”, “intelligence”, “competitive intelligence”, “business intelligence”, “customs data”, “financial statement”, “turnover”, “court”, “exclusives”, “bankruptcy”, “liquidation” vb.
Bu kelimeler “bir firma adıyla” birlikte arama motoruna yazılarak arama yapılabilir. Örneğin arama motoruna firma ismi, “bill of lading” ve “intelligence” birlikte yazılırsa firmanın yüzey web’de açık olan konşimento bilgilerinin yayınlandığı siteler süzülebilecektir. Derin web’deki bazı firmalar kolay bulunabilmek için bazı verilerini yüzey web’de açık olarak tutmaktadırlar. Bu şekilde aynı zamanda konşimento bilgileri veren kaynaklar tespit edilebilir.’

Benzer şekilde, arama motorunda, ‘financial statement’ ile ‘firma adı’ birlikte yazılırsa firmalar ile ilgili finansal bilgi kaynaklarına ulaşılabilir. ‘Court’ ve ‘firma adı’ birlikte arandığında firma ile ilgili mahkeme kayıtlarıyla ilgili sonuçlara ulaşılabilir. ‘Bankruptcy’ ve ‘liquidation’ ile ‘firma adı birlikte arandığında, batan firmaların veri
tabanına ulaştıran anahtar kelimeler olabilir. Ayrıca kelimelerin eş anlamlılarını kullanmak da önemli bir ayrıntıdır. Bu şekilde daha geniş kaynaklara ulaşılabilir ve arama süzme alanı genişletilebilir. Mesela ‘tekstil ithalatçılar rehberi’ (textile importers’ directory) eş anlamlısı, “Tekstil ithalatçılar veri tabanı (textile importers’ database)” ve
“tekstil ithalatçılar listesi (textile importers’ list)” gibi.  ‘Bazı arama motorları internet genelinde arama yapılmasını mümkün kılar (örn.: Google (www.google.com.tr), Yahoo! (www.yahoo.com), Gigablast (gigablast.com), AllTheWeb
(www.alltheweb.com), Cuil (www.cuil.com), Alta Vista (www.altavista.com), Ask (www.ask.com), Lycos (www.lycos.com)). Diğer yandan belli konulara veya belli bir coğrafyaya odaklanan arama motorları da mevcuttur. Search Engine Guide sitesinde çeşitli kategorilere ayrılmış birçok arama motorunun yer aldığı kapsamlı bir rehber bulunmaktadır (www.searchengineguide.com/ searchengines.html). Bu rehberden bölgesel ve konu odaklı arama
motorlarına erişmek mümkündür ve ticarete yönelik kısmında birçok sektör, firma, ürün bazında arama yapılabilen siteler listelenmektedir.’

Hedef pazar belirlerken internetten yardım alacak işletmeler, arama motorları dışında birçok resmi uluslararası siteden de veri alabilirler. Bu siteler hem güncel veri içermesi hem de uluslararası boyutta resmi oluşları bakımından önem teşkil ederler. Örneğin Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin, gözlemcilerin ve seçilmiş bazı ülkelerin
ticaret, hizmet ve tarife profillerini görmek isteyen ve yıllar itibari ile de ülkelerin istatistiklerini ulaşmak isteyen işletmeler, Dünya Ticaret Örgütü istatistik veri tabanı ile hiçbir abonelik ücreti ödemeden verilere ulaşabilir. Web Adresi: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx) Yine Avrupa Birliği ile iş yapmayı hedefleyen işletmeler, AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin istatistiklerine, AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat sayesinde ulaşabilirler. Site içerisinde yer alan dış ticaret veri tabanı ile de, gümrük tarife koduna ve ülkeler bazında
zaman serilerine erişim mümkündür. (WebAdresi : ec.europa.eu/eurostat ) Benzeri örnekleri içeren web sitesi listesi

Masa başında dış pazar araştırılırken, hedef pazarın seçimi ve hedef pazar potansiyelinin ölçülmesi gibi iki aşama söz konusudur. İşletme önce hedef pazarını seçer daha sonra pazarın uygunluğu konusunda ön araştırma yaparak, pazarın potansiyelini belirler. Ticari ve ekonomik istatistikler bize potansiyel pazar hakkında işletmelere bilgi verecektir.

Ticari istatistikler genellikle ürün grupları ya da ülkelere göre hazırlanmaktadır. Bu bilgiler elektronik ortamda, web sayfaları ve e- mail ile elde edilecek verilerdir. Elektronik ortamda ki ve basılı yayınlara: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, İhracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, dış ticaret müşavirlikleri,
kütüphaneler ve diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Hedef pazar belirlerken önemli bir nokta da işletmenin üretiminde olan ürünün hangi ülkelerde talep edildiğinin tespit edilmesidir. İşletmeler olumlu sonuç alabilmek için talebin artış gösterdiği pazarı araştırıp, tercih etmesi gerekir. Hedef ülke analizi konusunda, ürün bazında, Uluslararası Ticaret Merkezinin Trade Map uygulaması
işletmelere yardımcı olacaktır. Anlaşılır ve sade bir görünüme sahip site ücretsiz olması bakımından da avantajlıdır.

Trade Map ile Hedef Pazar Belirleme

Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından geliştirilen Trade Map, dış ticaret ile ilgili kurum ve işletmelerin karşılaştıkları olası soruların cevapları için, fikir edinilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Dış ticarette karşılaşılan olası sorunlar, ilgilenilen ürününün dünya pazar hacmi nedir ve ne kadar hızla büyümektedir, ürünün ticareti hangi ülkelere yapılabilir ve en büyük alıcıları hangi ülkelerdir, hedef pazar ortalama birim fiyatı nedir, alternatif pazarlar mevcut mudur, rakiplerin giriş yaptığı dış pazarlar hangileridir gibi sıralanabilir. Trade Map işletmelerin dış pazar stratejilerini somut veriler üzerine oturmasına yardımcı olan, kullanımı kolay, anlaşılır bir internet ara yüzüne sahip bir sitedir. Ayrıca sunulan bilgiler tablo, grafik ve haritalar aracılığı ile verilip, MS Excel platformuna aktarılabilir.

‘Getirmiş olduğu imkanlar;
• Trade Map, şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi kaynağıdır.
• Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına
dayalı sorgular yapılmasına imkân sağlamaktadır.

• Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.
• 1 Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya başlanmıştır. Şirket bilgisi sunmak için Kompass International veri tabanı ile anlaşma yapılmıştır.
• Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.’

Günümüzde, üç dilde hizmet sunan Trade Map, Harmonized Code veya Harmonized System yani uluslararası gümrük tarife istatistik pozisyonu temelinde çalışmaktadır. Yani ilgili ürünün kodu olan bu numara ile, dış ticarette aranılan soruların cevapları bulunabilir. Ülkemizde GTİP numarası olarak kısaltılıp adlandırılan gümrük tarife istatistik pozisyonunu ile sistemde hedeflenen pazar hakkında bilgi toplanabilir. ‘GTİP; Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılan 12 haneli bir koddur. Bu kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez, sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler
için (örneğin Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de) ortaktır. Sonraki 2 hane hangi ulusa ait olduğunu gösterirken son kalan iki haneyle beraber ürünün tam istatistik kodu belirlenmiş olur.

Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170’den fazla ülkede kullanılmakta olan ürün kodlama sistemine armonize sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmektedir.’ Daha önceden ihracat yapmış olan işletmeler GTİP numarasını yüksek ihtimal ile biliyorlardır. GTİP numarasını bilmeyen işletmeler, çalıştıkları gümrük müşavirliğinden destek alabilir, internet aracılığı ile TUİK sınıflama sunucusundan yararlanabilir veya
yine internet aracılığı ile birçok siteden faydalanarak GTİP numarasına ulaşabilirler.

‘GTIP Kod Numarası belirlendikten sonra, www.trademap.org adresine ücretsiz üyelik gerçekleştirerek ürüne ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (G.T.I.P. numarası) girilerek ülke bazında ve dünya genelinde ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşılmaktadır. Buradan elde edilen ithalat ve ihracat istatistikleri “hedef pazar belirlemede” kullanılan birincil bilgi niteliğinde olup, akabinde belirlenen ülkelere ilişkin diğer veri tabanlarından araştırma yapılarak hedef pazarın netleştirilmesi önemlidir.’

Trade Map uygulamasında ki veriler; ülkeye göre, ürün bazında ve iki ülke arasındaki ticaret açısından olmak gibi üç farklı şekilde incelenebilir. Ürün bazında araştırma yapan işletmeye, ürün ile ilgili veriler çeşitli detaylarda analiz ederek sunulur. Ülke bazında ki verilerde ilgilenilen ülkenin ithalat ve ihracat profili hakkında fikir verirken iki ülkenin arasındaki incelemelerde, söz konusu ülkeler arasında karşılıklı ticaret akışı ile ilgili bilgiler sunulur.

Ürün bazında araştırma yapmak isteyen işletme GTİP kodu ile sistemde arama yapabilir ve ürün ile ilgili çeşitli rakamsal detaylara ulaşabilir. Örneğin, o ürünü en çok hangi ülkelerin ithal ettiği, ne kadar miktar da alım yaptığı, birim değeri, yıllık büyüme oranı, dünya ithalatında ki payı gibi ihracat yöneticilerine ışık olabilecek bilgiler sunar.

Kaynak: N. Taşdemir YL Tezi, 2018 (http://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/75744.pdf)

Bu makalenin başlığı SEO Uzmanı Kimdir?, SEO Uzmanı Ne İş Yapar, En iyi SEO Uzmanı vb de olabilirdi. Ancak hepsini içerisine alan bir özelliğe sahip olmalıdır SEO Uzmanı – Güvenilirlik

Bir SEO Uzmanının güvenilir olması ne demektir? İsterseniz şuradan başlayalım:

Google her yıl algoritmasını 500’den fazla kez değiştirmektedir. Evet yanlış okumadınız. 500 kez. Çoğu ufak güncellemeler şeklinde de olsa sürekli bir güncelleme yapılmaktadır. Bu güncellemeler sitenizi aşağı da çekebilir yukarı da çıkarabilir. Haftada 10 kez değişen bir algoritmaya ayak uydurmanız mümkün olmayabilir. Fakat bizim için bu mümkün. Çünkü SEO bizim asıl mesleğimiz. SEO Uzmanlarımız günlük değişimlere dahi ayak uydurmaktadırlar. Demek ki güvenilir bir SEO Uzmanının birinci özelliği: Güncellemelere ayak uyduracak.

SEO ile İlgili Acı Gerçekler

Sizi şaşırtacak birşey söyleyelim. Bize gelen müşterilerin yaklaşık %80’ı daha önce SEO yaptırmış ancak memnun kalmamış kişi yada kurumlar.

Bazıları SEO’yu kendi başına yapmaya çalışan ve kuralları ihlal ettiği için Google tarafından cezalandırılanlar. Bazıları ise bir dünya para harcamasına rağmen hiçbir zaman web trafiğinde bir artış görmeyen kullanıcılar. SEO’dan bu nedenlerle soğumuş ancak yine de SEO’nun öneminin farkında olan firmalar. Daha önce yaşanan acı tecrübelerin bizim için bir önemi yok çünkü Google sürekli güncelleniyor. Biz geleceğe bakıyoruz.

Yapılabilecek en kötü hareket şu anki durumu kabullenmek. Ne yaparsam yapayım düşük sıralamalar ve düşük organik trafik alacağım demek ki rakipler sizin ziyaretçilerinizi ve müşterilerinizi kapıyorken.

Biz size yardım edebiliriz.

Bunun kanıtı sizin bu yazıyı okumaya devam ediyor olmanız. Çünkü bizi muhtemelen Google 1.sayfada çıktığımız 128 kelimeden birisinden buldunuz. (22/7/18 itibariyle, bu sayı sürekli artıyor). Yada birinci sayfaya çıkardığımız kelimelere koyduğumuz backlinkler ile bize ulaştınız. Yada bir müşterimiz bizi size tavsiye etti. Size SEO konusunda ne kadar iyi olduğumuzdan bahsetmiş olabilirler. Çünkü biz oyunun kurallarını biliyoruz, kurallara uygun davranıyoruz ve kazanıyoruz. Güvenilir SEO Uzmanının 2.ve 3. özellikleri çıkmış oldu: Referans Gösterilebilecek ve Oyunun (yani SEO’nun) kurallarını bilecek.

Başarılı bir SEO çalışması nasıl yapılır?

%94 Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Firmaya Katılın

Bugüne kadar onlarca müşteriyle çalıştık. Çalıştığımız müşterilerden başka bir firmaya geçen hiç olmadı. Sadece bir süre ara vermek isteyen müşterilerimiz oldu. Onlar da içerikleri hazırlayacak vakitleri olmadığı için ücret ödemek istemediler. Oranladığımızda sadece %6 müşterimiz bizden ayrıldı. Kalan %94 Türkiye’de SEO konusunda alınmış en yüksek müşteriyi elde tutma oranı olabilir.

Bunun 3 sebebi var:

1- Google Dijital Atölye Sertifikasına sahip SEO Uzmanları olarak biz Google kurallarına uyuyoruz. Arama motorlarına istediklerini verebilmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Haftalık toplantılar yaparak veri alışverişi, durum değerlendirmesi yapıyoruz. Google cezalarına maruz kalır mıyım? endişesi olmadan güvenle yükselmeye devam ediyorsunuz.

2- Sitenize çalışmaya başlamadan önce analiz yapıyoruz. Herhangi bir sorun varsa tespit edip sizi bilgilendiriyoruz. Çalışmaya başlarken herşeyi açık açık konuşuyoruz.

3- SEO Uzmanlarımız 24 saat teknik destek hizmeti vermektedir. Sistemimizde de bizden başka sitenize müdahale edecek insanlar bulunmamaktadır. Bu da size sadece bizle çalışma avantajını vermektedir. Yani birebir kimin sitenizle ilgilendiğini biliyorsunuz. Güvenilir SEO Uzmanının 4. özelliği: Google Sertifikası olacak ve birebir sitenizle İlgilenecek.

Garantili SEO Hizmeti

Amatör SEO Uzmanlarından Kaçının

Arama motorlarının kuralları vardır. Kurallara uymak gerekir. Google her zaman SEO sahtekarlarını bulabilir. Yapılan hesaplara göre Google’ın dünya çapında 16 veri merkezinde yaklaşık 900.000 sunucusu var. Google’ın sunucuları, yaklaşık 200 milyon insanın elektrik almasına yetecek kadar, yaklaşık 260 milyon watt elektrik kullanıyor.

Google’ın sunucuları her zaman açık, her zaman web’de geziniyor ve eğer bir site kurallara uymuyorsa buluyor. Yani… kurallarına göre oynamak gereklidir. Aldığımız her web sitesini daha üst sıralara yerleştirmek için izlediğimiz Google kurallarından sadece birkaçı:

Web sitesi başlığı, Web sitesi açıklaması, Ortak Anahtar Kelimeler Testi, Başlıklar Durum, Robotlar ve Site Haritaları, Favicon, MetinKod Oranı, SEO Dostu URL , Google Analytics, Bağlantılarda Alt Çizgi, Görüntü Alt özniteliği, Inline CSS ve JSS Minification, HTML Etiketleri, HTML Sayfası Boyut, HTML Sıkıştırma / GZIP, Sayfa Önbelleği, Flash Testi, İç Tablolar, Görüntü Artışı Etiketi, Site Yükleme Hızı, URL Yönlendirme, Dizin Tarama, Sunucu İmzası, Libwww-Perl Erişimi, E-posta pazarlama, Güvenli Tarama, Sosyal Medya Etkinlikleri.

Burada sayılanlar sadece Site İçi SEO çalışmalarımızın bir parçası. Daha bunun gibi çok fazla SEO Hizmeti bulunmaktadır. Güvenilir SEO Uzmanı On Page ve Off Page SEO Tekniklerinin Tamamını Bilecek.

SEO Uzmanları, webmasterların yaptıkları sitelerin organik trafik miktarının artırmasına yardımcı olan profesyonellerdir. Bir SEO uzmanı; arama eğilimlerini, anahtar kelime arama hacimlerini, rakip verilerini, gelen / giden bağlantıları, içeriği, meta etiketlerini, URL yapısını analiz eder ve genel site etkinliğini aşağıdaki gibi araçlarla izler:

Google Arama Konsolu, Bing Web Yöneticileri ve Diğer araçlar (Yandex Metrica, Google Analytics, Google Trends, Ahrefs, Moz, Majestic …)

SEO Uzmanı web sitelerine organik arama trafiğini artırmak isteyen işletme sahiplerine uzman rehberlik sağlar. SEO alanı genişliyor ve her gün arama algoritmalarında yeni değişikliklere tanık oluyoruz.

Bir SEO uzmanı, bu tür değişikliklere her zaman ayak uydurmalı ve müşterilere en iyi hizmeti verebilmek için arama davranışı trendlerini yakalamalıdır. Güvenilir bir SEO uzmanı trendleri takip etmeli ve kendini güncel tutmalıdır. Ayrıca:

 • Size aylık 300 ₺ – 500 ₺ ile birinci sayfa garantisi verenlere şüpheli yaklaşın
 • Size referans göstermeyenlerden uzak durun.
 • Kendi sitesi dahi Google’da ilk sayfada yer almayanlardan uzak durun.
 • Size Google Search Console ile kendisini kontrol ettirmeyenlerden uzak durun.
 • Aramalarınıza yada Whatsapp mesajlarınıza cevap vermeyenlerden uzak durun.
 • Yurt dışındaki kaynakları takip etmeyenlere şüpheli yaklaşın.
 • Sektörünüzden bi haber olanlara şüpheli yaklaşın.
 • Ürettiğiniz ürünlerin ne işe yaradığını bilmeyenlere şüpheli yaklaşın.
 • Sitenizi kendi sitesi gibi görmeyenlere şüpheli yaklaşın.

SEO Nedir, Nasıl Yapılmalıdır?

SEO hakkında sadece bir şey öğrenmeniz gerekirse bu “SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır?” hakkında olsa yeridir. İçerik kraldır söylemi de bunu doğrulamaktadır. İçeriğinizi SEO uyumlu yazarsanız yükselirsiniz, yazmazsanız sıralamalarda yükselemezsiniz. Bu kadar nettir. Kurumsal SEO Uzmanı güvencesi ve kalitesiyle:

SEO Uyumlu Makale demek tüm anahtar kelimeleri tek sayfaya yerleştirmek demek değildir. Bu çok sık yapılan yanlışa karşı bu yazımızda size çalıştığımız firmalara nasıl SEO uyumlu içerik oluşturduğumuzdan bahsetmek istiyoruz.

Fiyatları Görmek ve Satın Almak İçin Lütfen Tıklayın

SEO Uyumlu Makale Nedir?

SEO uyumlu makale deninince akla hemen blog yazıları gelmektedir. Kısmen doğru olsa da sadece blog yazıları için SEO çalışması yapılmaz. Yükselmesi istenen tüm sayfalar için anahtar kelime hedeflemesi yapılmalıdır. Özellikle ürün sayfalarında, kategori sayfalarında, hatta etiket sayfalarında dahi içerik SEO uyumlu hale getirilmelidir. Yanlış bilinenin aksine SEO uyumlu içerik demek 2000 kelimelik uzun yazılar demek değildir. Kullanıcıya istediğini veren yazılar kısa da olsa ilk sayfada yer alır ve uzun süre de orada kalır.

SEO Uyumlu Makale Oluşturma Sürecimiz

Etkili bir içerik anahtar kelime hedefli olmalıdır. Bu şekildeki içerikleri oluşturma sürecimiz aşağıdaki adımları içermektedir:

 • Anahtar Kelimeler Bulma
 • Anahtar Kelime Seçimi
 • Hedef Anahtar Kelimeyi Belirleme
 • İçerik Stratejisi Geliştirme
 • İçerik Oluşturma
 • Makaleyi Optimize Etme
 • Yayınlama

Bu yazımızda tüm süreçlerden bahsedeceğiz ancak görüldüğü üzere SEO uyumlu içerik oluşturma, makro ve mikro stratejileri içerisinde barındıran uzun bir süreçtir. Bu nedenle bu süreçle ilgili seo uzmanlarından yardım almak önemlidir.

#1 Anahtar Kelimeler Bulma

Anahtar kelime bulmak için kullanılabilecek çok sayıda araç bulunmaktadır. Bunların arasında Google Anahtar Kelime Bulucu, Ahrefs Keyword Explorer, Rakip sitelerin anahtar kelimeleri, Google Search Console verileri bulunmaktadır. Google anahtar kelime önerileri dahi yeni anahtar kelime bulmada size yardımcı olabilir. SEO uyumlu makale yazarken ilk iş anahtar kelime listesi oluşturmaktır. Üretilen ürünler, verilen hizmetler, yapılan etkinlikler birer anahtar kelimedir. En az 100 kelimelik bir anahtar kelime listesi oluşturduktan sonra ikinci adıma geçilmektedir.

#2 Anahtar Kelime Seçimi

SEO Uyumlu İçerik otururken en önemli aşama olarak bu aşamayı söyleyebiliriz. Bu aşamada hangi anahtar kelimelerin diğerlerine göre daha önemli olduğu ve içerik oluşturmaya değdiği belirlenmektedir. Anahtar kelime seçiminde dikkate alınacak faktör olarak kullanıcı eğilimleri alınabilir. Kullanıcı eğilimleri belirlenirken de kullanılabilecek araçlar bulunmaktadır:

 # 2.1 Aranma Hacmi

Anahtar kelime seçimi yapılırken kullanılan en popüler yöntem aranma hacmine bakmaktır. Bu doğru bir yöntemdir ama çoğu makale yazarı burada kalmaktadır. Asıl problem de budur. Aranma hacmi az olmasına rağmen işe yarayacak çok sayıda anahtar kelime bulunabilir.

 # 2.2 Arama Trendleri

Kurumsal SEO Uzmanı olarak Google Trends kullanarak anahtar kelimelerin zaman içerisindeki aranma trendine bakarak karar veririz.

 #2.3 Kullanıcı Etkileşimleri

Derinlemesine anahtar kelime analizi yapmayı gerektiren bu aşamada forumları, Facebook gruplarını, soru- cevap sitelerini dolaşarak makale içeriği ile ilgili en çok konuşulan konuları analiz ediyoruz. Bu aşama biraz sıkıcı olsa da yapılması gerekli ve faydalı bir aşamadır.

 #2.4. Sosyal Medya Etkileşimleri

Her anahtar kelime sosyal medyada paylaşım konusu olmaz. Ancak yine de sosyal medya sinyallerini takip etmek gerekir.

 #2.5 Backlink Değeri

Backlinkler SEO çalışması sırasındaki en önemli aşamalardan birisidir. Bu nedenle hedeflenen anahtar kelimenin de backlink almaya müsait bir yapısı olmalıdır. Yani bir anahtar kelime seçildiğinde o anahtar kelime başka sitelerin de ilgisini çekecek mi? Buna bakmak gerekir.

#3. Hedef Anahtar Kelimeyi Belirleme

Yaptığımız derinleme analiz sonucunda elde ettiğimiz anahtar kelimeleri yeni bir listeye ekler ve o listeden çalışmaya devam ederiz. Blog yazısı mı ürün yazısı mı yada kategori yazısı mı olacak onu da belirledikten sonra içerik oluşturma stratejisi geliştirme aşamasına geçebiliriz.

#4 İçerik Oluşturma Stratejisi Geliştirme

Kaliteli bir içerik oluşturma stratejisi geliştirme SEO uyumlu makale yazma sürecinin en önemli aşamasıdır.

Bizim içerik stratejimiz şudur: Sıralamadaki içeriklerden oldukça farklı ve 10 kat daha iyi bir içerik oluşturmak. Bu nedenle rakiplerin içeriklerini uzun uzun analiz ederiz ve güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye çalışırız. En çok baktığımız kısımlar ise şunlardır:

 • Rakip sitedeki içerikte medya durumu
 • Kelime sayısı
 • İçeriğin okunabilirliği
 • Site tasarımı

Oluşturduğumuz makalelerin %100 orijinal olmasına önem veriyoruz. Siteye ve içeriklere değer katması açısından bu çok önemlidir. İçeriklerin benzersiz olması için de kullanılabilecek metotlar bulunmaktadır.

#5 İçerik Oluşturma

Sistemli çalışmanın bir ürünü olarak içerik oluştururken takım halinde çalışırız. Takım üyelerimiz şunlardır:

 • Proje Yöneticisi
 • İçerik Stratejisti
 • Metin Yazarı
 • Grafik Tasarımcısı
 • İçerik Doğrulayıcısı

İş süreci ise şu şekilde yürümektedir: İçerik taslak olarak hazırlanır. Taslakta şunlar bulunur:

 • Hedef anahtar kelime
 • Hedef kelime adedi
 • Rakiplerin zayıf yönleri
 • Kullanılacak değişik yöntemler
 • Kullanılacak araştırma yöntemleri

Taslak metin yazarına gönderilir. Makale içerisinde grafik olması da isteniyorsa grafik tasarımı ayrıca yapılır. İçerik birkaç kez kontrol edilir.

#6 Makaleyi Optimize Etme

İçeriği yayınlamadan önceki son aşama optimize etmektir. Tekrar hatırlatmakta fayda var eğer içerik kopya ise ne kadar optimize edilirse edilsin beklenen fayda görülmez. İçeriğin kalitesine odaklanmak gereklidir. Bir sayfa optimize edilirken şunların yapılması gereklidir:

 • Anahtar kelimeleri doğru yerlere yerleştirmek
 • Anahtar kelimenin farklı yazılışlarını ayarlamak
 • Sayfa hızı ve mobil uyuma dikkat etmek
 • Güvenilir sitelere link vermek

İçerikler bu şekilde optimize edildikten sonra yayınlanmaya hazırdır.

#7 Yayınlama

İçerik tüm aşamalardan geçtikten ve onaylandıktan sonra yayınlanır ve günlük olarak takip edilir. Ne kadar tıklama almış, hangi kelimelerde arama sonuçlarında yer almış ve hangi konumlarda bulunuyor. Tabi bir makaleyi sadece yayınlamak hedef anahtar kelimede sizi illa ki yukarı çıkaracak demek değildir. Aynı zamanda içeriğin backlinkler ile desteklenmesi gerekir. Backlink hizmetimiz ile ilgili yazımızı da okumanızı tavsiye ediyoruz.

Tüm bu süreçleri içeren SEO Uyumlu Makale Örnekleri için bize Canlı Destek üzerinden yada [email protected] mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda makale fiyatları hakkında da bilgi almak için istediğiniz makalenin özelliklerini bize bildirmeniz yeterli.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere..

Garantili SEO Hizmeti

SEO çalışması yaptıran firma yada kurumların başarı kriterleri birbirinden farklı olabilir. SEO çalışmasını kendi imkanlarıyla yapmak isteyenler için de durum böyledir. Bu da demek oluyor ki ilk önce başarı kriterlerinin belirlenmesi gerekir. Firmadan firmaya değişmekle birlikte aşağıdaki kriterler en çok karşımıza çıkan kriterlerdir:

 • Belirli anahtar kelimelerde yükselmek
 • Hızlı bir şekilde tıklama almak
 • İhracat yapabilmek için yurt dışından tıklama almak
 • Sitenin yavaş ama emin adımlarla yükselmesi
 • Canlı destekten yazanların sayısının artması
 • Satışların artması

Yukarıdaki kriterleri tek tek incelersek hangilerinin başarılı bir SEO çalışması için daha doğru bir kriter olduğunu gözlemlerimize dayanarak bulabiliriz.

Belirli anahtar kelimelerde yükselmek

Bu kriter karşımıza en çok çıkan başarı kriteridir. Firmanın ürettiği ürün yada verdiği hizmetlerle alakalı bulunan kelimeleri anahtar kelime olarak belirlenir ve bu kelimelerde ilk sayfaya gelinmesi istenir. İlk bakışta doğru bir yaklaşım olarak görülmekle birlikte bu şekilde yapılacak bir SEO çalışmasının bazı sorunları vardır. Şöyle ki: Firma çok az aratılan ancak rekabeti çok yüksek bir anahtar kelimeyi kendisine hedef olarak belirlemiş olabilir. Bu kelime için harcanacak efor ve zaman yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle öncelikle anahtar kelime analizinin çok doğru yapılması gereklidir. Yapılan analiz sonucunda doğru bir anahtar kelimeyle yola çıkmak ve bu kelimeyi ilk sayfaya hatta ilk 3 sıraya yerleştirmek başarılı bir çalışma olacaktır. Ancak sadece tek kelimeye çalışmak da doğru değildir. O kelimede yükselmek beklendiği kadar tıklama ve ciro artışı sağlamayabilir. Bu nedenle bütüncül bir yaklaşımla siteyi ele almak ve bu durumu firmalara anlatmak önemlidir.

Hızlı bir şekilde tıklama almak

SEO çalışması yaptırmak isteyenlerin hızlı bir şekilde tıklama almak istemesi doğaldır. Ancak hız SEO çalışmalarında çok risklidir. Google arama motoru sitenizi değerlendirmek, içeriğinizin kalitesini ölçmek ve kullanıcılara faydalı olduğundan emin olmak ister. Siz eğer zorlama yöntemlerle Google’ ı kandırmaya kalkarsanız Google da aynı hızla size cezayı keser. Siteye bir anda backlink yüklemesi en çok yapılan yanlışlardan birisidir. Sitenize aynı anda pek çok siteden link gelmesi için bilinen bir site olmanız ve içeriğinizin çok kaliteli olması gerekir. Eğer böyle değilse ve yapılan işlem şüphe uyarıyorsa Google için bunu tespit etmek zor değildir. Bu nedenle hızlı giden çabuk yorulur deyip sitenizin kalitesini ve içeriklerinizin faydasını artırmaya odaklanmalısınız.

İhracat yapabilmek için yurt dışından tıklama almak

Sanayi kuruluşlarımızın ihracat yapabilmesi ve ülkemize katkıda bulunması tabi ki istenen bir durumdur. SEO çalışmasının da eğer doğru yapılırsa firmalara bu yönden de katkısı bulunacaktır. Firmaların kriter olarak ihracat yapabilecek hale gelmek istemesi için öncelikle sitelerinin %100 SEO uyumlu olması gerekir. Eğer iç ve dış SEO tam olarak yapılmamışsa ve site çevirileri eksiksiz değilse yurt dışından tıklama almak sadece lafta kalabilir. Yurt dışında özellikle İngilizce dilindeki büyük rekabetle başa çıkabilmek için en az onlar kadar çalışmanız ve sabırlı olmanız gereklidir. Düzenli bir gayretli bir çalışma ve başarılı bir SEO Uzmanı ile yurt dışından da iyi sayıda tıklama almak mümkündür.

Yazımız devam edecek…

 

Sakarya SEO çalışmalarımız ile ilgili bu yazımızda Sakarya ilinde yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kurumsal SEO Uzmanı olarak Sakarya iline özel bir önem vermekteyiz. Ülkemizin sanayi olarak en gelişmiş şehirlerinden birisi olan Sakarya’da çok sayıda kurumsal firma bulunmaktadır. Firmaların ürettikleri ürünleri alıcılarla buluşturabilmesindeki en önemli aracın arama motoru olduğunu biliyoruz. Görüşme yaptığımız firmalara öncelikle bundan bahsediyoruz. Aşağıdaki resimde Sakarya’da çalışmış olduğumuz kurumsal bir firmanın Google’daki gelişimi görülmektedir.

Sakarya SEO - Gerçek Sonuçlar
Sakarya SEO – Kurumsal bir makina imalat firması

Firmamız Sakarya’da kurulu bir makina üreticisi fabrikadır. SEO çalışmasına başladığımızda tıklama sayıları yok denecek kadar azdı. Tamamen Google’a uyumlu ve spam içermeyen çalışmamızla sitemiz gün geçtikçe güçlendi ve tıklama sayıları 1000’e ulaştı. Firma zaten bu sayıyı çalan telefonlarından anladığını söylüyor.

Sakarya SEO çalışmaları kapsamında çok sayıda kurumsal firma ile çalışma imkanı bulduk. Firmalara yapılan çalışmada ilk önce durum analizi yapıyoruz. Firmanın arama motorlarındaki durumlarını çok çeşitli analiz araçları kullanarak inceliyor ve bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporu ücretsiz olarak firma yetkilisine iletiyoruz. Siz de dilerseniz ücretsiz SEO raporu alabilirsiniz.

Durum analizi yaptığımız firmalarda sonraki aşamamız anahtar kelime analizi oluyor. Anahtar kelime analizi aşamasında firmadan aldığımız kelimelere ayrıca bizler de ilaveler yaparak en iyi tıklama sayıları getirecek kelimeleri belirliyoruz. Bu kelimeleri belirledikten sonra sitede gerekli değişiklikleri yapıyor ve siteyi SEO uyumlu hale getiriyoruz.

SEO Hizmeti Almanın 45 Faydası

Sonraki aşamalarda arama motoru optimizasyonu tekniklerini en iyi şekilde kullanarak emanet aldığımız web sitesini en iyi şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede sitenin tıklanma sayılarını, görüntülenme sayılarını, tıklanma oranlarını ve ortalama kelime konumlarını inanılmaz yükseltiyoruz. Tabi bunları yaparken hiçbir illegal yöntem kullanmıyoruz.

Sakarya ilinde halı yıkama fabrikalarından tutun da enerji firmalarına, sanayi firmalarından bilişim firmalarına çok sayıda kurumsal firma Kurumsal SEO Uzmanı farkını yaşadı. Bugüne kadar çalıştığımız hiçbir firmadan olumsuz bir geri dönüş almadık. Her durumda ilk önceliğimiz müşteri memnuniyeti olmuştur. Çalıştığımız tüm firmalarda organik tıklanma sayılarını en az 10 katına çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Hatta ilçelerde de çalıştığımız firmalar bulunmaktadır. Karasu, Arifiye, Serdivan, Erenler, Adapazarı, Hendek gibi.

Sakarya’da yaptığımız başarılı çalışmalara dahil olmak isterseniz ilk iş olarak ücretsiz SEO raporunuzu alabilirsiniz. Sonrasında zaten uzman yazılımcı kadromuz firmanızı hak ettiği yere getirecektir. Sizler de artan iş hacminin keyfini yaşayacaksınız. İhracat yapan firmalar için de özel çalışma yapmaktayız. Dilediğiniz her dilde web siteleri yaparak müşterilerinize ulaşıyoruz. Yabancı dildeki kelimelerde de SEO çalışması yaparak size dünyanın her yerinden müşteri kazandırıyoruz.

Kurumsal SEO Danışmanlığı yaptırmak isteyen firmaların çalışacakları SEO Uzmanlarının geçmişte hangi firmalarla çalıştıklarını iyi araştırması gerekir. Referans SEO çalışmalarında başarı göstergesidir. Özellikle de bulunulan ilden alınan referanslar direkt gidip öğrenme şeklinde olabileceği için daha değerlidir. Birebir görüşme avantajı da olduğu için Sakarya firmaları özellikle Sakarya merkezli SEO Uzmanı ve firmalarına önem vermektedir. Bu konuda önemli bir avantajımız olduğu açıktır.

SEO Nedir, Nasıl Yapılmalıdır?

Hepsiburada hiç kuşkusuz Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden birisidir. Yakın bir zamana kadar tamamı Doğan Grubunun elinde olan web sitesi yabancılara satılmak üzere. Hanzade Doğan Boyner sitenin satışı için Goldman Sachs grubu ile anlaşıldığını doğruladı. Bu satışın Hepsiburada içerisinde mağazası bulunanları nasıl etkileyeceği belirsiz.

Hepsiburada mağazası açmak ücretsiz. Öncelikle bunu belirtmeliyiz. Yapılan tüm satışlardan belli miktarlarda komisyon alınıyor. Komisyon oranları %15 ile 20 civarında dolaşıyor. Bu oranlar yüksek gibi gözükse de hepsiburada’nın çok sayıda avantajı olduğu da bir gerçek.Hepsiburada kendisine ait müşteri portföyü olan, güven sağlamış bir firma. Bu açıdan müşteri sıkıntısı yaşanmıyor. Hepsiburada’da mağaza açmayı düşünüyorsanız alış maliyetlerinizi iyi ayarlamanız gerekir. Çok sayıda mağaza bulunduğundan ve komisyon oranları yüksek olduğundan dolayı kar marjınız düşük kalabilir. Az önce de belirttiğimiz gibi eğer bu sorunları aşabilirseniz hepsiburada’nın müşteri portföyünü kullanarak satış yapmanız kolaylaşıyor.

Hepsiburada Mağazası Nasıl Açılır?

Hepsiburada mağazası açmak için öncelikle firma olmanız gerekiyor. Firma olmadan bu siteden satış yapmanız mümkün değil. Vergi numaranız, ticaret sicil kaydınız, imza sirküleriniz sizden isteniyor. Bu belgeleri tamamladıktan sonra kategori yöneticisinden onay bekliyorsunuz. Onay geldikten sonra satış yapmaya başlayabilirsiniz.

Hepsiburada sitesinde diğer pazaryeri sitelerinden farklı olarak her ürün sadece 1 defa yer alıyor. Bu da sitenin SEO açısından daha iyi olmasını sağlıyor. Gözlemlerimiz e-ticaret siteleri içerisinde en iyi SEO yapanın hepsiburada olduğunu söylüyor. Her ürün bir kez yer aldığı için her defasında ürün eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Sizden önce ürününüz satışa açık ise siz de kendi fiyatınızı yazarak satışa çıkabiliyorsunuz.

Hepsiburada.com’da olmayan bir ürünü kendiniz eklemek isterseniz sizi zor bir süreç bekliyor. Sitede ürün eklemek katı kurallara bağlanmış durumda. N11.com’da olduğu gibi istediğiniz her ürünü satışa çıkaramıyorsunuz. Öncelikle eklemek istediğiniz ürünlerin barkod numarası bulunmak zorunda. Barkod numarası olmayan ürünleri satamıyorsunuz. Tek istisna kendi ürettiğiniz ürünlerde barkod numarası olmasa da satış yapabilirsiniz.

Sonuç olarak e-ticaret sitesi olmayan ancak hızlı bir şekilde satış yapmayı düşünenler Hepsiburada Pazaryeri Mağazası açarak işe başlayabilir. Müşteri portföyünün geniş olması, neredeyse her ürünün satılabilmesi sitenin avantajları. Yüksek komisyon oranları, artan rekabet, ürün ekleme zorluğu ise sitenin dezavantajları olarak düşünülebilir. Hepsiburada satıcı portalı girişi için merchant.hepsiburada.com adresi kullanılmaktadır.

Kendi e-ticaret siteniz üzerinden satış yapmak veya Pazaryerleri ile ilgili danışmanlık almak isterseniz bize aşağıdaki form aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere..Sakarya SEO – Google Hizmetleri

Canlı destek hizmetimiz ile sitelerinize canlı destek kuruyoruz. Bu sayede müşterilerinizle hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Bu da size olan güveni artırıyor.

Canlı destek hizmetimiz sadece 39 TL

 

SEO Hizmeti almanın bana faydası nedir?”  Kurumsal firmalarla çalışan SEO uzmanlarının firmalara görüşmeye giderken karşılaşacağı sorulardan birisidir. Bu yazımızda bu sorulara verilebilecek 45 cevap hazırladık. Bu yazının sonunda SEO’nun firmalara neredeyse tüm faydalarını öğrenmiş olacaksınız. Görüşmeye gittiğiniz yada teklif sunacağınız firmalara bu yazıyı direkt link olarak da atabilirsiniz.

Öncelikli olarak günümüz rekabet koşullarında ayakta durmaya çalışan tüm firmaların SEO için yatırım yapması gereklidir. Arama Motoru Optimizasyonu demek olan SEO arama motorlarından gelen ziyaretçi trafiğini maksimize etmek için yapılan çalışmaların tamamıdır. Arama motoru olarak da sadece Google anlaşılmamalıdır. Youtube,Bing,Yandex,Yahoo gibi popüler arama motorlarında üst sıraya çıkmak bu çalışmaların amacıdır. Aslında sadece organik trafik değil aynı zamanda bağlantılar yoluyla gelenleri, sosyal medyadan gelenleri ve direkt adres yazarak siteye gelenlerin sayılarını da artırma çalışmalarının tamamını içerir SEO çalışması.

Bu makaleyi SEO strarejisi olmayan kurumlar için bir uyarı yazısı olarak da düşünmek mümkündür. Aşağıda sayacağımız faydaları gördükten sonra hala SEO çalışması yapmamak büyük bir hata olacaktır. SEO hizmeti almayarak hergün para kaybediyor olabilirsiniz. Neden mi, işte nedenleri:

1- İnsanlar ürün ve hizmetleri arama motorlarında arıyorlar

Güncel olarak 2 milyar insanın çevrim içi olduğu hesaplanıyor. Çok ilginç bir bilgi olarak online olan insanların %93 ü internet sayfalarına arama motoru kullanarak giriyor. Arama motorlarında her saniyede 40.000 günde ise 3,5 milyar arama yapılıyor. İşletmenizin arama motorlarında çıkması size hiç tahmin edemeyeceğiniz milyonlarca fırsat sunuyor. O halde SEO’nun en önemli avantajlarından biri olarak potansiyel müşterilerin günlük olarak arama motorlarını bu denli yoğun kullanmasıdır.

2- SEO sitenize kaliteli trafik çeker

Sitenize gelen en kaliteli trafik arama motorlarından gelendir. Neden, cevabı basit çünkü insanlar sizde olan bir ürünü veya hizmeti arıyor ve sonucunda da sizin sitenize ulaşıyor. İnsanlar size geliyor, siz insanlara gitmiyorsunuz. İnsanların sitenize gelmesi için reklam vs ile uğraşmanıza da gerek yok. İşte bu yüzden SEO endüstrisi 65 milyar dolar değerine ulaştı.

3. SEO trafiğinin dönüşüm oranı yüksektir

SEO trafiğinin diğer trafik kaynaklara göre müşteri ve kazanca dönüşme olasılığı daha yüksektir. Organik trafik (Yani arama motorlarından gelen trafik) çoğu web sitesi için en iyi dönüşüm oranlarına sahiptir. SEO ile kendinizi arama motorlarında yerleştirerek, işletmenizi daha fazla dönüşüm kazanmak için hazır hale getiriyorsunuz.

4. SEO satışları ve potansiyel müşterileri artırır

SEO bir efsane değil. Eğer değerli bir ürün üretiyorsanız yada kaliteli bir hizmet sunuyorsanız SEO ile satışlarınızı ve müşterilerimizi artırabilirsiniz. Sadece 5 ay içerisinde başarılı bir SEO Çalışması ile yüz bin liraların üzerinde kazanan küçük işletmeler var olduğunu biliyoruz. Tabi ki burada en iyi SEO stratejisine yatırım yapmalısınız. Dürüst, sabırlı, ilgili ve başarılı bir SEO hizmeti ile işletmeniz daha yüksek kazançlara doğru yol alacak.

5. ROI (Return on Invesment – Yatırım Getirisi) Değeri Yüksektir

ROI Yatırım getisi anlamına gelmektedir. ROI değerini bulmak için ne kadarlık bir yatırım yapacağınızı belirlemeniz gereklidir. Aylık Kazancınızdan SEO Yatırımını çıkarır, çıkan sonucu da yine SEO yatırımına bölerseniz ROI değerini bulursunuz. Örneğin SEO Uzmanı ile aylık 1500 lira üzerinden anlaştınız. Sitenizden ise yaptığınız satışlardan 5000 TL kazanç elde ettiniz, o halde ROI değeriniz (5000-1500)/1500 yani 2,33 olacaktır. Yani SEO Uzmanına verdiğiniz her 1 TL’den 2 lira 33 kuruş elde ettiniz demektir. Büyük sanayi firmalarında bu durum daha farklıdır tabi. Bir tane makina fiyatı 50 bin lira olduğunu düşünürsek kurumsal firmaların SEO’ya olan ihtiyacını daha iyi anlayabiliriz.

SEO’nun faydalarından birisi de aslında bedava olmasıdır. Müşteri edinmek için harcanan reklam bütçelerine kıyasla SEO çok ucuzdur. Tek masrafınız SEO uzmanına vereceğiniz aylık ücrettir. Web site kodlaması ve Google algoritmaları hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz bir kurumsa SEO uzmanı ile çalışmanız şarttır.

6- SEO Hizmeti herhangi bir ücretli reklam içermez

Güçlü bir SEO çalışmanız varsa herhangi bir reklam yapmanıza gerek kalmaz. Örneğin Adwords gibi tıkladıkça para ödenen sistemleri kullanmak zorunda kalmazsınız. Etkili bir SEO stratejisi, reklam için harcayacağınız liralarınızı geri döndürmenize ve daha verimli alanlara yatırım yapmanıza yardımcı olabilir.

7- İyi sıralamalar 7/24 tanıtım demektir.

SEO 7/24 demektir. Uyku yoktur. Sıralamalarınız gece yarısı bir anda kaybolmaz. (illegal yöntemlere başvurup güncelleme ile yakalananlar hariç). Web sitenizin trafiğini her gün ve her gece artırabilirsiniz. İyi konumlara geldiğiniz kelimeler siz uyurken de size ve sitenize tanıtım yapar.

Başarılı bir SEO çalışması nasıl yapılır?

8. SEO güven sağlar

İnsanlar Google’a güveniyorlar. Kendileri için aradıkları ürün ve hizmetlere en hızlı ve en iyi ulaştıran arama motorunun Google olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar hergün Google’da birşeyler arıyorlar ve hatta Googling (Google’lamak) diye kelime bile türetildi bu durumun sonucu olarak. Ürün yada hizmetinde üst sıralarda yer almak site sahiplerine güven ve kredibilite sağlar. Yapılan tüm aramalarda çıkan ilk sonuca tıklanma oranı ortalama olarak %37 dir. 2.sıra %20, 3.sıra %10 olarak devam eder.

9. SEO uzun vadeli bir stratejidir

SEO uzun vadeli bir stratejidir. Beklenen sonuçları görmek 6-12 ay sürebilir. Ancak, sıralamaları yukarı taşımak zaman aldığı gibi, sıralamaları aşağı çekmek zaman alır. En üst sıralara yerleştirildikten sonra, aşağı doğru nadiren hareket edersiniz. Aşağı düşmenin tek nedeni, artan SEO rekabetinin veya Google algoritmasındaki değişikliklerin sonucudur.

10. SEO, Müşterilerinizi daha bilinçli hale getirir

Potansiyel müşterileriniz araştırma yapmak için arama motorlarını kullanıyor. Elde ettikleri sonuçları bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için kullanırlar. Yüksek SEO sıralaması, potansiyel müşterileri bilinçlendirmenizi sağlar. Bu dolaylı olarak güven oluşturur, ama en önemlisi bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olur.

11. SEO, Satın alma kararlarını etkiler

SEO, sitenizi ziyaret edenlerin satın alma kararlarını önemli ölçüde etkiler. Bu, önceki noktalarımızda sitenize ve size artan güven ve güvenilirlikten kaynaklanmaktadır. Web’deki kullanıcıların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyerek dönüşümlerinizi iyileştirmek için her işletmenin SEO hizmeti almasını tavsiye ediyoruz.

12. SEO, Marka bilinirliğini artırır ve eşitsizlikleri giderir

Müşteri dönüşümleri bir yana SEO markalar arasındaki eşitsizlikleri de giderebilir. Başka bir deyişle, SEO, insanların markanızın farkında olmasına yardımcı olacaktır. Farkındalık önemlidir, çünkü web sitenizin ziyaretçileri her zaman satın almaya hazır olmayabilir. Ancak, tekliflerinizin farkında olarak, yakın gelecekte satın alabilirler.

13. SEO, Görüntülenme sayınızı artırır

Potansiyel müşterilerinizin size olan farkındalığı artarken aynı zamanda her gün yeni müşterilerin de sizi ve markanızı görme olasılığı SEO ile artar. İşletmenizi daha fazla kez gördüklerinde, işletmenizden satın alma olasılıkları daha yükselir. Güçlü SEO sıralaması, potansiyel alıcılarla temas etmenizi önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olacaktır.

14. SEO, TBM (Tıklama Başına Maliyet)’den % 90 daha fazla tıklama alır

Google Adwords ile verilen reklamlarda her tıklama için bir maliyet söz konusu olmaktadır. SEO, Google’a verilen paralı reklamların önüne geçmiştir. Bunun nedeni insanların %90’ının paralı reklamları direkt geçerek organik sıralamaları tıklamasıdır. Arama motorunu kullanan insanların büyük bir çoğunluğu bu eğilimdedir. Bu eğilimin nedeni de insanların Google algoritmalarına güvenmesidir. SEO’ya yatırım yaparak, muhtemelen aynı anahtar kelimelerdeki reklam verenlerden daha fazla trafik kazanırsınız. Tabi burada önemli olan gerçek kurumsal SEO uzmanları ile çalışmaktır.

15. SEO, Web sitenize yönlenen site sayısını artırır

SEO, web sitenize yönlenen site (backlink) sayısını artırabilir. Farklı sitelerden sitenize tıklama kazanırsınız. Aynı zamanda sitenizin ziyaretçileri de başka sitelerde sitenizi tanıtabilir. Sağlam içerik, ürün yada hizmet üreten bir siteniz varsa ister istemez sitenize link veren site sayısı artacaktır.

16. SEO ölçülebilir

SEO ölçülebilir. Dönüşümlerinizi ve dönüşümlerinizin kaynağını ölçebilirsiniz. Web sitenizin sıralamasını ve organik trafiğinizin ilerlemesini de ölçebilirsiniz. Doğru araçlarla (veya SEO şirketi), hangi anahtar kelimelerin işletmeniz için en değerli olduğunu ölçebilirsiniz. Bu noktada anahtar kelime analizinin de çok önemli olduğunu belirtmek gerekir.

17. SEO çevrimdışı satışları da artırabilir

Müşteriler gerçek mağazaları ziyaret etmeden önce çevrimiçi araştırma yapıyor mu? Tabii ki yapıyorlar! Çoğu insan araştırmasını çevrimiçi yaptığından, SEO ayrıca çevrimdışı satışları da artırabilir. Bunun nedeni, insanların araştırmalarını yapmak için arama motorları kullanıyor olmaları. Arama yaptıklarında sitenizi bulurlarsa varsa eğer gerçek mağazanızı ziyaret edebilir veya ürünlerinizi gerçekten satın almak için bir telefon görüşmesi yapabilirler. Bu nedenle, SEO çevrimdışı satışları da artıran önemli bir faktördür.

18- SEO, diğer reklam kanallarından da daha ekonomiktir

Sadece Google Adwords gibi TBM kanalları da diğer reklam kanallarından da SEO daha ekonomiktir. Örneğin büyük firmaların fuarlar için harcadığı onbinlerce lira düşünüldüğünde SEO müşteriye ulaşmada fuarlardan daha etkilidir.

19. Rakipleriniz büyümek için SEO kullanıyor

Müşterileriniz internet yolculuğuna arama motorları ile başlıyor. Rakipleriniz işlerini büyütmek için arama motorlarını kullanıyor. Er ya da geç, işinizi büyütmek için arama motorunu kullanmıyorsanız, ilerde bir işiniz olmayabilir!

20. Küçük ölçekli işletmelere (KOBİ) büyüklerle rekabet şansı verir

Küçük bir işletmeyi yönetiyorsanız, AdWords kullansanız dahi daha büyük rakipleri geride bırakmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda etkili bir SEO stratejisi daha yüksek sıralamalar elde etmek için doğru yol olabilir. Büyük şirketler reklâmlara güvenirken, müşterileri elde etmek için bilinçli bir SEO stratejisi ile arka kapıdan girip müşteri kazanabilirsiniz.

21.SEO, Pazar payı kazanmanıza yardımcı olur

İlk sayfada yer alarak pazar payı kazanın. SEO hizmeti almadığınızı düşünelim. İnsanların yüzlerce alternatif arasından sitenizi 10 sayfa giderek bulabileceğini mi düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki insanların %75 i ilk sayfadan ötesine asla gitmiyor.

22. SEO yeni pazarlara girmenize yardımcı olur

SEO yeni pazarlara girmenize yardımcı olur. Siteniz bir kere optimize edildikten sonra yeni çıkan bir ürün yada hizmetinizi tanıtabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bu ürün yada hizmetiniz için uygun anahtar kelimeleri belirlemek ve sitenizi bu anahtar kelimeleri kullanarak genişletmek. Yeni ürün yada hizmetinizi tanıtıp yeni müşteriler elde etmek ve yeni pazarlara girmek için arama motorlarına güvenebilirsiniz.

23. SEO iş motivasyonunuzu artırır

Güçlü SEO sıralaması işletmenize değer katar. Müşterilerin size olan güveni artar. Aynı zamanda sıralamalar uzun yıllar kalma eğilimindedir. Bu da işletme sahiplerine ve çalışanlarına güçlü bir motivasyon kaynağı olur. Daha kaliteli ve kurumsal çalışma yapma eğilimi artar. Bu da başarıyı beraberinde getirir.

24. SEO, Online pazarlama aktivitelerinizin tümünü entegre eder

SEO bir Dijital Pazarlama çalışmasıdır. SEO dışında yaptırılan tüm çevrimiçi pazarlama etkinlikleri bir şekilde SEO sıralamanızla ilişkilendirilebilir. Web tasarımı, içerik pazarlama, sosyal medya pazarlama hizmetleri ve çevrimiçi reklamcılık SEO’yu olumlu etkiler. SEO tüm bu çalışmaları içerisine alan uzun soluklu ve kapsamlı bir çalışmadır.

25. SEO genel pazarlama yatırım karını artırır

Daha önce belirtildiği gibi, pazarlama kampanyaları SEO sıralamasını etkileyecektir. Bu sadece SEO sıralamanızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüm pazarlama faaliyetlerinizin toplam yatırım getirisi daha yüksek olur. Bu durum bundan sonraki maddelerde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

26. SEO en iyi PR ve OR stratejisidir

SEO en yeni ve en iyi PR (Public Relations – Halkla İlişkiler) ve OR (Online Reputation – Online İtibar) çalışmasıdır. PR’yi anlamlı kılar. Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için kaliteli geri bağlantılara (backlink) sahip olmanız gerekir. Backlinkler başka sitelerden sitenize yapılan bağlantılardır. Daha fazla ilgili siteden alınan bağlantı daha iyi sıralama demektir. Daha fazla ve kaliteli sitelerden link almak için ise daha fazla tanıtıma ihtiyaç vardır. Daha fazla tanıtım da daha fazla backlink demektir. İkisi birlikte el ele siteniz için çalışır.

27. SEO, Sosyal medya takipçilerinizin sayısını arttırır

SEO daha fazla sosyal medya takipçisi demektir. Sitenizi arayıp bulan ve sizi ziyaret eden kullanıcılar aynı zamanda sosyal medyadan da sizi takip etmek isteyeceklerdir. Etkili bir SEO çalışması sitenize binlerce ziyaretçi çeker, bunların bir kısmı da sosyal medya hesaplarınızı takip etmeye başlar.

28. SEO, E-posta bülteni abone sayınızı artırır

SEO, e-posta bülten abonesi olanların sayısını artıracaktır. Web sitenizde bir e-posta bülteni kayıt formunuz varsa, sıralamanız arttıkça daha fazla abone bekleyebilirsiniz. Bunun nedeni, web sitenize daha fazla trafik kazanmanız ve daha fazla ziyaretçi almanızdır. En iyi sonuçlar, insanların e-posta bülteninize abone olmaları için web sitenizde teşvik edici şeyler yapmanızla mümkün olur.

29. SEO, Blog trafiğinizi artırır

SEO, blog trafiğinizi artıracaktır. Web sitenizin sıralamaları arama motorlarında yükseldikçe, birkaç şey birden gerçekleşir. Blog’unuzun Google’daki özel sıralaması artacaktır. Blog içeriğinizin Google’da bulunması daha olası hale gelecektir. Son olarak, web sitenizde blogunuzu tanıtarak, web sitenizden daha fazla yönlendirme trafiği kazanacaksınız. Büyük firmaların web siteleri incelendiğinde hepsinin blog sayfaları olduğu görülmektedir. İnsanların blog içeren firma web sitelerine daha fazla güvendiği yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

30. SEO, Web sitenizin tıklama oranını artırır

Yüksek SEO sıralaması, web sitenizin tıklama oranını artıracaktır. Ya da tam tersi. SEO çalışması ile yüksek bir tıklama oranına sahip olmanız mümkündür. Tıklama oranı, web sitenizi tıklayan kişi sayısının ulaştığınız kişi sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu oran Google Search Console kullanılarak kolayca öğrenilebilir. Görüntülenme sayısı ayda 10000 olan web sitesine 500 kişi tıklamışsa tıklanma oranı %5 olur.

31. SEO sitede geçirilen zamanı olumlu etkiler

Tıklama oranınız yükseldikçe, web sitenizde ziyaretçilerin geçirdiği zaman da muhtemelen artacaktır. Web sitesi ziyaretçileriniz web sitenizde ne kadar kalıyor? Ziyaretçileriniz web sitenizde ne kadar uzun kalıyorsa, satın alma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca, sitede geçirilen zaman SEO sıralaması için de önemli bir kriterdir.

32. SEO, Web sitenizin güvenliğini artırır

SEO, sizi web sitenizi güvenli hale getirmeye zorlayacaktır. Bu da web sitesi ziyaretçilerinizi virüslerden ve sahtekârlıklardan koruyacaktır. Aynı zamanda, sitenin güvenli olması SEO sıralamalarını önemli ölçüde etkilediğinden, bu durum sıralamalarınızı da artıracaktır. Bu amaçla sitelere SSL sertifikası alınması, CDN kullanılması gibi güvenlik önlemlerini tavsiye ediyoruz.

33. SEO web sitenizin hızını artırır

Web sitenizin SEO’sunu büyütmek için çalışırken, sitenizin hızını da artırmalısınız. Yüksek hızlı web siteleri, ziyaretçilerinize en iyi kullanıcı deneyimini (UX- User Experience) sunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüksek SEO sıralaması da yüksek hızlı web sitelerine bir ödül olarak düşünülebilir. Sitenizin yüklenme hızını ölçmek için Pingdom kullanabilirsiniz. Hızınızı artırmak için testin sonunda verilen uyarılara göz atabilirsiniz.

34. SEO, Web sitenizin kullanıcı deneyimini geliştirir

Son birkaç noktadan da anlayabileceğiniz gibi, SEO web sitenizin genel kullanıcı deneyimini geliştirecektir. Google’ın amacının kullanıcılarına en yüksek kullanıcı deneyimi sağlayan sitelerini bulmak ve insanlara sunmak olduğunu aklınızda bulundurmanız önemlidir. Google’da üst sıralarda yer almak için web siteniz başarılı olmalıdır. Başarılı olmak için ise harika bir kullanıcı deneyimi sunmanız gerekecek.

35. SEO büyüyor

SEO harcamalarının 2020’ye kadar 80 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. SEO harcamalarının çevrimiçi reklam harcamalarından daha yüksek olması bekleniyor. SEO bir nedenden dolayı büyüyor. İşe yarıyor. İşletmeniz, sektör çok doygun hale gelmeden önce SEO trenine atlamak için hala bir fırsata sahip.

36. SEO, Mobil uyumuna büyük önem verir

Mobil internetin geleceği. Tüm İnternet kullanıcılarının% 50’si mobil cihazlar üzerinden internete giriyor. Bu artmaya devam edecek gibi görünüyor. Web sitenizi SEO ile optimize ederek, kendinizi yeni nesil pazarlama için hazırlıyorsunuz. Web siteniz mobil uyumlu olmalıdır. Arama motorları siteniz mobil cihazlar için uygun olduğu zaman web sitenizi destekleyecektir.

37. SEO öne çıkmanıza yardımcı olur

İnternette 250 milyon web sitesi var. Ortalama bir kişi, İnternet’in çoğunun neler sunabileceğini asla bilemez. Daha yüksek SEO sıralaması, milyonlarca başka web sitesinden öne çıkmanıza yardımcı olacaktır.

38. SEO, Lazer gibi hedefe odaklıdır

SEO anahtar kelime tabanlı bir çalışmadır. Site sıralamaları kullanıcıların aradığı anahtar kelimelere bağlı olarak arama yapanlara görünür. Buradaki avantaj, tam olarak ne istediğini arayan insanların sitenize ulaşmasıdır. SEO’nun anahtar kelime hedefleme yeteneği, web sitenize en kaliteli trafiği sunmasının başlıca nedenlerinden de birisidir.

39. SEO trafiği gerçek bir çözümdür

SEO trafiği kullanıcılar için gerçek bir çözümdür. Web sitenizi ziyaret eden kişiler eğlenmek için sitenize gelmiyor. Onlar eyleme geçirilebilir bir arayış içerisinde. Gerçek sorunları var. Cevap arıyorlar ve web sitenizi tıkladılar ise aradıkları her neyse sitenizde bulabileceklerini düşünüyorlar. Sitenize değer ekledikçe ve müşterilerinizi anladığınız sürece, SEO ile çok başarılı olursunuz.

40. SEO sıralamalarınız sonsuza kadar düşmez

Tamam, gerçekten değil. Ama dürüst olmak gerekirse, SEO sıralamasını berbat etmek son derece zordur. SEO ile iyi sıralama aldıktan sonra muhtemelen üst konumlarda kalmaya devam edersiniz. Tabii ki illegal siyah şapka SEO (Black Hat SEO) uygulamalarını kullanmıyorsanız. Siyah şapka SEO uygulamaları, web sitenizi sıralamak için arama motorlarını kandırmaya yönelik program ve taktiklerden oluşur. Kısa bir süreliğine başarılı sonuçlar alınabilir ancak orta ve uzun vadede zararlı çıkarsınız. Bununla birlikte, endişelenmenize gerek yok. Neden? Çünkü güvenilir bir SEO uzmanı ile çalışıyorsunuz. En iyi konumlara ulaştığınızda, kutlama zamanı! ve diğer anahtar kelimelere yoğunlaşma vakti.

41. SEO, Soğuk satış ve diğer geleneksel stratejileri ortadan kaldırabilir

El ilanları dağıtmaktan bıktınız mı? Dergilerde sonuç alamadığınız reklamlar için para ödemekten bıktınız mı? Soğuk pazarlama stratejilerinden ve sizden asla ürün yada hizmet satın almak istemeyecek insanları rahatsız etmekten bıktınız mı? Cevabınız evet ise, SEO’ya yatırım yapın.

42. SEO işinizi iki katına, üç veya dört katına çıkarabilir

SEO, kelimenin tam anlamıyla işinizi iki katına, üç veya dört katına çıkarabilir. Belki daha bile fazla olabilir. SEO sizi arayan tüm bireylere ve tüm pazarlara ulaşma şansı verir. Etkili bir SEO stratejisi ile daha fazla ilçede, şehirde veya dünyanın herhangi bir bölgesine işinizi genişletebilirsiniz. Etkili bir SEO stratejisiyle tüm dünya pazarınız haline gelir.

43. SEO kaliteli iş gücü çekmenize de yardımcı olabilir

SEO başarılı ve yetenekli insanları firmanıza çekmenize yardımcı olabilir. İş arayan insanlar da aramaya Google ile başlar. Web sitenizi, işe aldığınız pozisyonlar için de optimize edebilirsiniz. SEO stratejisine yatırım yaparak eleman bulmak için eleman bulma sitelerine verilen yüksek maliyetlerden kurtulabilirsiniz.

44. SEO Uygun Fiyatlı bir çalışmadır

SEO, müşteri dönüşümlerini artırmak için kullanılan reklamdan daha ekonomiktir. SEO fiyatlandırmaları çalışmanın büyüklüğüne göre genellikle ayda 1000 TL ile 5000 TL arasında değişmektedir. Ancak, dönüş paha biçilmezdir. Google’da 1. sırada yer aldığınızda, web sitenize binlerce ücretsiz hit gelir. SEO Fiyatlarımız hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın üstünde bulunan SEO Fiyat Teklifi butonunu kullanabilirsiniz. SEO Hizmeti veren firmalar içerisinde en ekonomik teklifleri sunuyoruz.

45. SEO yapabileceğiniz en akıllıca pazarlama yatırımdır

SEO’nun yararları aslında saymakla bitmez. SEO yapabileceğiniz en akıllı pazarlama yatırımdır. Bu yatırım işletmeniz için uzun vadeli bir değerdir. SEO trafik sağlar, satış üretir, itibar artırır. Herhangi bir reklam gerektirmez. Müşterileriniz şu anda sizi arıyor. SEO çalışması yaptıran rakiplerinizden biri işini önemli ölçüde artıyor. İşletmenizi soğuk arama, kulaktan kulağa ağ oluşturma veya diğer geleneksel reklamlar kullanmadan büyütmek istiyorsanız, vakit kaybetmeden bugün bir kurumsal SEO uzmanımızla görüşün.

SEO Nedir, Nasıl Yapılmalıdır?

SEO aslında henüz Türkiye’de çok bilinen bir kavram değil. Firmalarda görüşmelere gittiğimizde de bazı firma sahiplerinin SEO kelimesinin ne anlama geldiğini tam olarak bilmediklerini görüyoruz. Hatta firmalarda çalışan genç mühendis arkadaşlarımız bile SEO’nun ne demek olduğunu sorabiliyor. SEO’yu CEO olarak tahmin edenler de az değil. Bu gibi nedenlerle bu yazımızda SEO’nun ne olduğunu, hangi hizmetleri kapsadığını, nasıl bir danışmanlık çeşidi olduğunu açıklamak istiyoruz.

SEO Nedir?

SEO, Search Engine Optimization kelimelerin kısaltmasıdır. Yani Arama Motoru Optimizasyonu. Şimdi bu kısaltmadan gidersek SEO Çalışmalarında yapılan işlem bir optimizasyon işlemi. Yani en iyileme işlemi. Neyi optimize ediyoruz peki. Tabi ki ilk başta web sitelerini. Peki ne için optimize ediyoruz web sitelerini. Arama motorları için. Burada tüm arama motorlarını kasdediyoruz. Sadece Google değil. Arama motoru deyince çoğu insanın aklına sadece Google geliyor olabilir ancak özellikle Yandex’ten, Bing den ve diğer arama motorlarından da çok sayıda ziyaretçi almak mümkün.

Durum böyle olsa da insanlar SEO’yu daha çok Google çalışması, SEO Uzmanını da Google Uzmanı olarak görebiliyor. Aslında SEO sadece arama motorları için yapılan bir çalışma değildir. Bir siteye ziyaretçi getirebilecek tüm kaynakları en verimli şekilde kullanma çabasıdır. Bu kaynakların tamamında Dijital Pazarlama Kaynakları diyebiliriz. Peki nedir bu kaynaklar: En başta sosyal medya (Özellikle Youtube,Facebook ve Instagram), yönlendirme kaynakları (yani backlink), ücretli reklamlar (Google Adwords) gibi.

Arama motorlarının üst sıralara çıkmak tabi ki her kurumsal firmanın isteyeceği bir durumdur. Bir makina fabrikası için düşünürsek fabrikada üretilen bir makinanın, (örneğin kolileme makinası) ismiyle aratıldığında ilk sayfada yer almak firmaya çok şey kazandıracaktır. En başta firma o makinada otorite kazanacaktır. İnsanlar Google’a güvenmektedir. Yani eğer Google bir makinada o firmayı ilk sıraya çıkarmışsa o ürünü en iyi o firma üretmektedir diye düşünür. Güven kazanır firma. Tabi bu güven müşteri ve kazanç artışını beraberinde getirecektir.

SEO fiyat/kazanç oranı yüksek bir çalışmadır. SEO firmasına ödenen ücretin fazlasını kalıcı olarak kazanmak mümkündür. Çalışma sona erdikten sonra bile kazanç devam edecektir. SEO Hizmeti böyle önemli bir hizmettir.

SEO Nasıl Yapılır?

SEO nedir, nasıl yapılır
Başarılı bir SEO çalışması

SEO çalışmaları çok dikkatle icra edilmelidir. Google’ı aldatmaya yönelik en ufak çabalar dahi karşılıksız kalmamaktadır. Özellikle kurumsal firmaların itibarı göz önüne alındığında yapılan çalışmaların zorluğu daha da artmaktadır. Bu nedenle dikkatli olunmalı ve firmanın dışarıya açılan yüzü olan site herkese emanet edilmemelidir.

SEO Danışmanlığı için çalışmaya başlamadan önce ilk olarak çalışılacak web sitesinin SEO uyumlu web tasarım teknikleri kullanılarak kurulup kurulmadığına bakmak gerekir. Eğer sitenin SEO uyumu çok düşükse site tekrardan tasarlanabilir. Eğer değilse o durumda çalışmaya sitenin iç yapısından başlamak gerekir. İç SEO denilen bu çalışmalarda sitenin kod yapısı, sayfa başlıkları, başlık etiketleri, meta açıklamaları, site haritaları, arama motorlarına kaydı gibi olmazsa olmaz işlerin öncelikle yapılması gereklidir.

İç SEO çalışmaları tamamlandıktan sonra artık dış SEO çalışmaları denilen çalışmalara geçilebilir. Tekrar vurgulamak gerekirse iç seo çalışmaları tamamlanmadan dış SEO’ya geçmek çok doğru bir yol değildir. Dış SEO çalışmalarında ise tabi en önemli olan backlink çalışmalarıdır. Rakip analizi yapılmalı, anahtar kelime analizi yapılmalı, spam analizi yapılmalı ve doğru kelimelere doğru sitelerden link alımı yapılmaldır. Google bu konuda çok hassastır. Dikkat etmek gerekir.

SEO Hizmeti Almanın 45 Faydası

SEO Uzmanı Kimdir?

SEO Uzmanı aldığı web sitesini kendi sitesi olarak kabul eden, siyah şapkalı hacker yöntemleri asla kullanmayan, spam linklerden uzak duran ve müşterisine asla yalan söylemeyen kişidir. Kod bilgisi, web tasarım programlama konusunda bilgisi olmalı, zekasını ve dürüstlüğünü kullanarak müşterisine güven vermelidir. En iyi referansın birebir yapılan söylemlerle olduğu unutulmamalıdır. Kendisine emanet edilen web sitesini aldığı noktadan çok daha yukarılara taşımasını bilmelidir. Başarı ölçütleri anahtar kelime sıralamalarında yükselişler, görüntülenme artışı, tıklama artışı, tıklama oranlarında artış, sitede kalma sürelerinin artması olabilir. Bu firmadan firmaya değişen bir durumdur. Firmayla yapılan sözleşmeye göre karşılıklı karar verilmelidir. Sözleşmede herşey açık açık ifade edilmelidir ki sonradan ihtilaf yaşanmasın.

Merak edilen hususlardan birisi de SEO Uzmanı maaşı ne kadardır? sorusudur. Bu soruya iki farklı açıdan bakmak gerekir. Eğer bir firmada sürekli olarak çalışan başarılı bir seo uzmanı iseniz 3000 – 4000 civarında bir maaş başlangıç için uygundur. Firmalarla ayrı ayrı çalışıyorsanız tabi ki her firmayla yapılan anlaşmaya göre ücret şekillenmektedir. Firmanın yada kişinin SEO çalışmasından beklentileri, anahtar kelime zorlukları, sitenin SEO uyumu gibi etkenler ücretlendirmede önemlidir.